Nya VA-ledningar mellan Ven och fastlandet

26 april, 2011

Under våren byter NSVA ut de befintliga VA-ledningarna till Ven i Landskrona kommun. De nya ledningarna blir 5,8 km långa varav i princip hela är till havs. Entreprenörer för projektet är Frog Marin Grupp, Svensk Sjöentreprenad och PEAB.

De trettio år gamla ledningarna för vatten och avlopp mellan Ven och fastlandet, som bitvis ligger på mer än 40 meters djup, har drabbats av mycket skador och läckande skarvar. För att reparera ledningar på det djupet krävs specialdykare, vilket inneburit mycket höga underhållskostnader.

För att trygga VA-försörjningen för de 450 anslutna kunderna på Ven läggs nu nya ledningar för vatten och avlopp mellan norra Ven och Rustningshamn, strax norr om Borstahusen. Belastningen på VA-nätet är särskilt stor på sommaren då uppemot 3 000 personer per dag vistas på Ven.

– Vi lägger två vattenledningar och en spillvattenledning. De får en delvis annan sträckning för att undvika de djupaste delarna av sundet. De nya ledningarna svetsas samman på land för att undvika skarvar, därmed får vi ledningar med betydligt mindre driftstörningar och underhållsarbete, säger Faik Rrecaj, projektledare på NSVA. Ledningarna dras ut med en pråm, förses med vikter och läggs sedan på havets botten med hjälp av GPS och dykare.

Välkommen på visning av ledningsförläggningen torsdag 28 april kl 13.00

Vi träffas på Lill-Olas väg i Borstahusen. Här berättar vi om projektet samt visar hur svetsningen av ledningarna går till. Därefter förflyttar vi oss till Landskrona Hamn för att åka ut med båt och till havs se hur ledningarna förses med vikter samt läggs på havets botten.

Mer information:
Faik Rrecaj, projektledare NSVA, tel 010-490 97 33
Lars Horrdin, VA-ingenjör NSVA, tel 010-490 97 64
Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig, tel 010-490 98 26 

Tillbaka till nyheter