Ny tid för vattenavstängning i samband med ledningsarbete i Rammsjö 27/8

4 september, 2013

I samband med att NSVA anlägger ytterligare en dricksvattenledning till Torekovsområdet kommer vattnet att stängas av för boende i delar av Rammsjö i Båstad kommun tisdag 10 september kl 9-15.

Vattenavstängningen berör ett 30-tal fastigheter på Jeppas Lellas väg, Byavägen och Rammsjövägen. NSVA rekommenderar att berörda tappar upp vatten för eget behov innan vattenavstängningen.  Berörda fastigheter får även separat information om detta. 

För dem som behöver vatten under avstängningen finns detta att hämta på Byavägen 81.

Vattenavstängningen skulle ursprungligen skett två veckor tidigare, men fick då skjutas upp.

Mer information om arbetet finns på www.nsva.se/va-projekt.

Tillbaka till nyheter