Nu kommer VA-fakturan från NSVA – även i Helsingborg

4 mars, 2015

I dagarna dimper den första VA-fakturan från NSVA ner hos kunder i Helsingborg. Från årsskiftet är det nämligen NSVA som sköter faktureringen av VA-avgifterna i kommunen, på uppdrag av Helsingborgs stad. Tidigare samfakturerades de med energiavgifterna från Öresundskraft.

– Helsingborgarna kan nu vända sig till NSVA i alla frågor som rör vatten och avlopp, även fakturafrågor. Vi hoppas att förändringen ska upplevas som positiv och att det blir enklare att förstå vem som gör vad, säger Andreas Björnevik, avdelningschef för Kundnära tjänster på NSVA.

Första fakturan från NSVA kommer i början av mars och avser perioden januari-mars. Framöver kommer privatkunder att få VA-fakturan var tredje månad medan företagskunder får fakturan varje månad. 

– Privatkunder som har månadsfaktura från Öresundskraft kan uppleva att kostnaden för vatten och avlopp är högre när fakturan från NSVA kommer. Det beror på att vår faktura bara kommer fyra gånger per år och avser tre månader istället för en månad. Kunder som även fortsättningsvis vill ha månadsfaktura kan ringa eller mejla vår kundservice för att ändra detta, fortsätter Andreas Björnevik.

NSVA sköter sedan 2009 vatten- och avloppsverksamheten i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp, på uppdrag av respektive kommun. För alla övriga kommuner utom Åstorp sköter NSVA sedan tidigare även faktureringen.

Tillbaka till nyheter