Nu kan alla dricka vattnet som vanligt i Förslöv och Grevie med omnejd

5 mars, 2015

NSVAs spolning i Stora Hults strand och Ranarp har gett effekt. Nu är även vattenproverna i detta område bra. Det innebär att kokrekommendationen nu hävs även för boende längs kusten i Ranarp och Stora Hults strand med omnejd. Det innebär att alla i Förslöv/Grevie-trakten kan använda vattnet som vanligt igen, även till mat och dryck.

Till följd av ett tekniskt fel tömdes vattentornet i Grevie på vatten i torsdags, vilket ledde till problem med missfärgat vatten i Grevie och Förslöv med omnejd. Efter detta rekommenderade NSVA att boende i området skulle koka vattnet innan det användes för mat och dryck. Samtidigt inleddes spolning, utökad provtagning samt klorering i området. Detta är ett normalt förfarande efter en händelse av detta slag. 

När det gäller provtagning och kontroll av dricksvattenkvaliteten är det en process som från att ett prov kommer in till laboratoriet tar cirka tre dagar innan samtliga analysresultat är bekräftade. För att ta beslut om hävning av kokningsrekommendation ska två på varandra följande prov vara godkända. 

– Efter hand som vi fått godkända vattenprover har vi kunnat häva kokrekommendationen i delar av området, säger Jonas Håkansson, avdelningschef Dricksvatten på NSVA. Det är nu glädjande att samtliga vattenprover är bra och att alla i området nu slipper att koka vattnet.

Klorering kommer ett pågå ytterligare ett tag, varför svag lukt och smak av klor kan förekomma. NSVA kommer även att fortsätta spola i kustområdet för att få bättre vattenomsättning i det området.

Tillbaka till nyheter