Nu flödar vattnet i NSVAs nya ledningar till Ven

28 juni, 2012

De nya ledningarna för vatten och avlopp mellan Ven och fastlandet är nu i drift. För att trygga VA-försörjningen för de boende på Ven samt alla turister som vistas här har Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, byggt två nya dricksvattenledningar och en spillvattenledning.

– Sedan ett par veckor tillbaka flödar vattnet genom de nya ledningarna till och från Ven och allt fungerar bra. Därmed är det inte längre någon risk för dåligt flöde eller vattenbrist för Venborna, säger Lars Horrdin, va-ingenjör på NSVA.

Tryggar vattenförsörjningen på Ven

Redan våren 2011 påbörjade NSVA arbetet med att lägga nya VA-ledningar mellan Rustningshamn på fastlandet och Haken på Ven. Till följd av att en av entreprenörerna gick i konkurs kunde inte arbetet slutföras förrän i vår.

De nya ledningarna, som består av två dricksvattenledningar och en spillvattenledning, är vardera 5,8 km långa varav i princip helt till havs. De har byggts för att trygga VA-försörjningen för de 450 anslutna kunderna på Ven. Belastningen på VA-nätet är särskilt stor på sommaren då uppemot 3 000 personer per dag vistas på Ven.

Skarvfria ledningar minimerar skaderisk

– De gamla ledningarna låg bitvis på mer än 40 meters djup och drabbades av mycket skador och läckande skarvar. För att reparera ledningar på det djupet krävdes specialdykare, vilket innebar mycket höga underhållskostnader. De nya ledningarna har svetsats samman på land i 500-600 meters längder och sedan kopplats ihop till havs. Ledningarna har också fått en delvis annan sträckning för att undvika de djupaste delarna av sundet, avslutar Lars Horrdin.

Mer information:
Lars Horrdin, va-ingenjör NSVA, tel 010-490 97 64

Se film om bygget av de nya VA-ledningarna till Ven:

Tillbaka till nyheter