Nu är det dags för Bjuv och Billesholm att få vatten från Sydvatten

30 augusti, 2011

– Nu får vi äntligen det mjukare Bolmenvattnet i våra kranar, säger Stefan Svalö, kommunstyrelsens ordförande i Bjuvs kommun.
Bjuvs kommun blev delägare i Sydvatten redan 2008. På grund av att Bolmentunneln varit stängd för reparationer har inkopplingen till Bjuv och Billesholm försenats. Boende i Ekeby har sedan tidigare vatten från Sydvatten.

– Med delägarskapet i Sydvatten får Bjuvs kommun tillgång till vattentäkter med unika uttagsrätter och stora anläggningstillgångar, som ger en hållbar och långsiktig dricksvattenförsörjning, säger Stefan Svalö.

– Ett gott samarbete över kommungränserna är en förutsättning för effektiv och säker dricksvatten­produktion. Sydvatten är ett säkert och robust företag med finansiell förmåga att möta de ökande krav som ställs på dricksvattenförsörjningen. Vi är ett modernt företag med hög kompetens som tillhör de främsta i branschen, säger Jörgen Johansson, VD Sydvatten.

Övergången till dricksvatten från Sydvatten är planerad att starta den 6 september i Bjuv och den 19 september i Billes­holm.

När ett nytt vatten kommer in i ett ledningsnät måste ytskikten i ledningsnätet anpassa sig till det nya vattnets sammansättning. Om det uppstår färg- eller smakförändringar är rekommendationen att spola tills vattnet är klart samt smakar och luktar bra igen.

Vattenfakta:
Vattnet från Sydvatten kommer från sjön Bolmen och behandlas i Ringsjöverket. Vattnet är mjukt, vilket är en stor fördel för vattenledningar, hushållsmaskiner och vår miljö. Ett mjukt vatten innebär att mindre mängder av tvätt- och diskmedel förbrukas. Det nuvarande vattnet i Bjuv och Billesholm är medelhårt, ca 7,5–9,0 dH0 (tyska hårdhetsgrader), medan vattnet från Bolmen är mjukt, ca 3,4 dH0.

I dag har Bjuvs kommun vatten från flera olika källor. Med Sydvatten får alla som är anslutna till det kommunala ledningsnätet tillgång till ett mjukt vatten med en hög och jämn kvalitet.

Mer information:
Jörgen Johansson, VD Sydvatten, tel 040-35 15 51
Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten NSVA, tel 010-490 97 56

Sydvatten AB
är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 800 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter. Sydvatten levererar vatten till kommungräns, sedan tar NSVA ansvar för ledningsnätet och leverans inom Bjuvs kommun. www.sydvatten.se

Tillbaka till nyheter