NSVAs varningssystem räddade Lundåkraverket

5 december, 2014

Det kommunala reningsverket i Landskrona, Lundåkraverket, har under många år haft problem med utslagningar av den biologiska reningsprocessen. För att undvika detta har NSVA utvecklat ett varningssystem som visar om det finns giftiga ämnen i inkommande spillvatten till reningsverket. Igår varnade systemet, varpå det giftiga vattnet kunde ledas förbi den biologiska reningen direkt till den kemiska. Därmed räddades Lundåkraverket från utslagning.

Om den biologiska reningen slås ut hämmas eller dör de bakterier som normalt sköter kvävereningen, vilket kan medföra att orenat vatten släpps ut i Öresund. Den största orsaken till utslagningar är tillfälliga utsläpp av giftiga ämnen från anslutna verksamheter. Vid en utslagning kan det ta flera månader innan reningsverket åter fungerar normalt.

För att undvika utslagning har NSVA konstruerat och implementerat ett varningssystem för detektering av inkommande toxiska substanser till reningsverket. För detta arbete har NSVA bland annat fått Landskrona stads miljöpris 2013.

– Varningssystemet består av en respirometer i stor skala, vilken har placerats tidigt i avloppsvattenreningssystemet och är utvecklad för att vara robust, driftsäker och för att kunna generera en tidig varningssignal åt driftpersonalen när giftiga ämnen är på väg in till reningsverket. Vi kan då leda om avloppsvattnet så att det inte passerar det biologiska reningssteget och därmed förhindra en utslagning av reningsverket, säger Pär Gustafsson, avdelningschef för Avloppsrening på NSVA.

Igår kväll hände just detta. Varningssystemet visade att giftiga ämnen fanns i inkommande spillvatten till reningsverket, varpå vattnet snabbt kunde ledas förbi den biologiska reningsprocessen direkt till den kemiska reningen. Därmed räddades Lundåkraverket från utslagning.

– Gifterna i vattnet däremot, som troligen är ett enskilt utsläpp, de har hamnat i havet nu. Kommunala reningsverk är byggda för att rena hushållsspillvatten, inte kemikalier och giftiga ämnen, fortsätter Pär Gustafsson. Vi kommer nu att försöka kartlägga om någon industri haft haveri och om vi på det sättet kan få reda på vad som orsakade giftutsläppet och vad det var för ämnen i utsläppet. Våra system indikerar tyvärr inte vad för gifter det är som finns i vattnet.

Tillbaka till nyheter