Fiskdöd i Råån utreds

Fiskdöd i Råån utreds

21 augusti, 2020

NSVA fick under gårdagen information om fiskdöd i Råån och undersöker vad som har inträffat. Prover har tagits och skickats till analys. Vi inspekterar också dagvattendammarna för att se om de kan ha påverkat.

Förra året inträffade en liknande händelse och teorin var då att orsaken var höga halter av ammonium som bildats i en av dagvattendammarna. NSVA är angelägna om att reda ut vad det är som hänt och ta ansvar för den eventuella påverkan dagvattendammarna kan ha.

I nuläget vet vi inte vad som orsakade gårdagens fiskdöd. Provtagning har skett och vi samarbetar med miljöförvaltningen för att ta reda på orsaken. Vi förväntar oss svar på proverna i mitten på nästa vecka.

Tillbaka till nyheter