NSVA utför underhållsarbete av Helsingborgs vattentorn i helgen

17 november, 2010

Lördag 20 november genomför Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopp AB (NSVA) underhållsarbete av Fredriksdals vattentorn i Helsingborg.
Arbetet väntas inte påverka boende i Helsingborg.

Under tiden underhållsarbetet pågår har vattentornet reducerad kapacitet. Vid
en eventuell vattenläcka samtidigt kan tryckförändringar förekomma.

– Efter utfört arbete kommer klorering av vattnet att ske för att säkerställa
vattenkvaliteten, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten, NSVA.
Detta är helt ofarligt, men kan medföra en viss klorlukt.

Tillbaka till nyheter