NSVA utför röktest på ledningsnätet i delar av Ekeby

5 december, 2013

Med början vecka 50 och fram till och med vecka 4 kommer NSVA att genomföra röktest på spill- och dagvattenledningsnätet i delar av Ekeby i Bjuvs kommun. Under denna tid kan det synas rök samt färgat vatten. Både röken och det färgade vattnet är helt ofarlig.

Testet genomförs genom att rök pressas in i dag- och spillvattenledningsnätet. Därefter bevakas på vilka platser röken tränger upp. På så vis kan läckage upptäckas och man kan se om det finns felkopplingar och otäta rör. Som komplement till rök kommer även färgat vatten att användas. Både röken som används och det färgade vattnet är helt ofarlig. Arbetet görs för att se var det behöver göras investeringar på ledningsnätet, bland annat för att minska risken för översvämningar.

Områdena som undersöks består av cirka 300 fastigheter och har valts ut efter flödesmätningar som gjordes i somras.Berörda fastigheter får separat information.

Följande adresser berörs i Ekeby:

– Stora delar av Storgatan
– Godtemplaregatan, Christersgatan samt delar av Råbogatan, Verkstadsgatan, Parkgatan och Engatan
– Jarl Kulles gata
– Rörmästaregatan, Rundelsgatan, Mejerigatan, Karlsgatan, Falkgatan, Eriksgatan samt delar av Strömgatan, Armégatan och Torngatan
– Petersgatan, Blåhusvägen, Markvägen, Torsgatan, Lillgatan och delar av södra Södergatan
– Viskgatan, Fridhemsgatan samt delar av Trueds väg och Allégatan
Tillbaka till nyheter