NSVA uppmanar – hushåll med dricksvattnet

3 juni, 2020

Just nu förbrukas det väldigt stora mängder kommunalt dricksvatten i NSVA-kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Perstorp, Svalöv och Åstorp.

– Även för denna årstid är det väldigt höga förbrukningssiffror. Vi vill uppmana alla att hushålla med vattnet så att det räcker, både just nu och till resten av sommaren så att vi slipper införa bevattningsförbud, säger Jonas Håkansson, Avdelningschef Dricksvatten på NSVA.

Varmt väder är liktydigt med högre vattenförbrukning. Förbrukningen kan bero på trädgårdsarbete eller att vi svalkar oss oftare i duschen. Du kan hjälpa till med att vattenuttaget fördelas jämnare under dygnet så att dricksvattenproduktionen hinner med. Att fylla poolen gör du bäst sent på kvällen. Vattna i trädgården tidigt på morgonen eller sent på kvällen så mår både växter och dricksvattenproduktionen bra. Det går åt 187 liter vatten att vattna med en vanlig spridare i 15 min (om trycket in till huset är 5 bar och flödet är 12,5 l/min, vilket är ett normaltryck). Vattnar du mitt på dagen avdunstar cirka 80 procent av vattnet.

– Allt spelar roll på vattenförbrukningen. Att öppna kranen vid rätt tillfälle och precis så länge som det behövs är alltid lönt, både ur en ekonomisk synpunkt och en miljömässig, säger Jonas Håkansson.

Du kan också samla regnvatten i en tunna. Då hjälper du till att minska risken för översvämning samtidigt som du sparar på vårt värdefulla dricksvatten. Läs om fler spara vatten-tips på nsva.se/sparavatten.

Tillbaka till nyheter