NSVA testar tryckstyrd vattendistribution i Landskrona v 10

4 mars, 2011

I samband med ett större arbete på huvudvattenledningen till
vattentornet i centrala Landskrona senare i vår, kommer Nordvästra Skånes Vatten
och Avlopp AB, NSVA, under en veckas tid att vara tvungna att stänga
vattentornet. Under denna tid kommer istället tryckstyrd vattendistribution att
användas. För att testa detta system kommer en provavstängning att genomföras
under nästa vecka.

– Under vecka 10 kommer vi att stänga vattentornet och
istället distribuera vattnet genom tryckstyrning för att testa att systemet
fungerar optimalt. Under denna tid har vi ingen reservoarvolym vilket kan
innebära sämre tryck och flöde än normalt, berättar Lars Horrdin, VA-ingenjör på
NSVA.

Förutsatt att provavstängningen vecka 10 går bra kommer NSVA
under tiden 13/4 till och med vecka 16 att genomföra ledningsarbete av
huvudvattenledningen till vattentornet på Badhusgatan. Även då kommer
vattentornet vara stängt och vattnet distribueras genom tryckstyrning.

Företag som har behov av större vattenuttag än normalt under
dessa perioder uppmanas att höra av sig till NSVA. NSVA ber även boende och
företag i Landskrona att vara sparsamma med vattnet under dessa veckor.

Tillbaka till nyheter