NSVA testar ny metod för renspolning av vattenledningar med is i Billesholm

7 september, 2015

NSVA planerar att i samarbete med 4S Ledningsnät testa ispiggning. Det är en ny teknik för renspolning av vattenledningar med is, som inte tidigare testats i Sverige. Ispiggningen görs i Billesholm i Bjuvs kommun och genomförs av det brittiska företaget Aqualogy. Ett första test av tekniken kommer att genomföras på ett mindre område 11/9. Förutsatt att detta går bra genomförs ispiggningen sedan områdesvis i norra Billesholm under vecka 38-39.

– Ispiggning är en metod som framgångsrikt använts i bland annat Storbritannien, Australien och Holland. Vad vi vet har den inte tidigare testats i Sverige. Vi utför därför denna ispiggning som ett pilotförsök i samarbete med 4S Ledningsnät, som finansierar hälften av projektet, säger Andreas Waldén, avdelningschef Rörnät på NSVA.

Metoden innebär att is förs in och trycks genom ledningen, från en brandpost till nästa, och rengör ledningen mekaniskt. Med isen följer fällningar och mikrobiell tillväxt som finns på insidan av vattenledningen. Isen tas omhand och renas efter att den använts. Smältvattnet riskerar därmed inte att rinna ut på gator eller ner i dagvattenbrunnar.

– Det är viktigt att testa nya metoder och lära oss av vad andra gör, såväl i Sverige som i andra länder, så att vi tillsammans kan hantera framtida utmaningar för en säker dricksvattenförsörjning. Om detta försök fungerar bra hoppas vi att ispiggning kan börja användas på fler platser i Sverige, säger Andreas Waldén, avdelningschef Rörnät på NSVA.

NSVA har tillsammans med 4S Ledningsnät valt ut ett område i norra Billesholm för detta pilotförsök. Det är ett område där NSVA vid traditionell spolning inte uppnått önskad effekt.

– Förra året testade vi en metod som innebar att vatten med högt tryck spolades genom ledningarna. Det blev bättre, men vi kände att vi ville göra mer. Det är därför glädjande att vi nu tillsammans med 4S Ledningsnät har möjlighet att prova ispiggning. Vår förhoppning är att ispiggningen ska bidra till ett bättre dricksvatten i området, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör Rörnät på NSVA.

Förutsatt att ett första test, som görs på ett mindre område 11/9, går bra kommer ispiggningen att genomföras i norra Billesholm (norr om Kungsgårdsvägen) måndag-fredag kl 8-16 under vecka 38-39. Se karta på nsva.se.

Medan ispiggning pågår är det risk för missfärgat vatten. Det är inte farligt, men kan skada vitvaror och andra maskiner. NSVA uppmanar därför boende och företag i närområdet där ispiggning pågår att undvika att använda vatten dagtid kl 8-16. Tappa upp vatten för eget behov under dagen. Ispiggningen kommer att ske områdesvis, ungefärligt schema kommer att publiceras på nsva.se löpande.

Direkt efter avslutat arbete kan vattnet ha svag lukt och smak av klor. Det beror på att isen som används vid ispiggningen är klorerad. NSVA ber om överseende med de störningar ispiggningen medför för boende i området.

– – –

Pressvisning 17/9 kl 10

Media välkomnas till pressvisning av ispiggningen torsdag 17 september kl 10.00 i norra Billesholm. Exakt plats för pressvisningen meddelas dagen innan. Vid pressvisningen kommer representanter från NSVA och den brittiska entreprenören Aqualogy finnas på plats.

– – –

4S Ledningsnät är en samarbetsorganisation för ledningsnätsägare eller offentligt ägda förvaltare av offentliga vatten- och avloppsledningsnät. Organisationen startades av svenska kommuner som upplevde stora problem med VA-material och nyanlagda ledningsnät. Bland medlemmarna finns bland annat

Stockholm Vatten, Göteborgs stad – Kretslopp och vatten,
Norrvatten, MittSverige Vatten, VAV Oslo, Sydvatten, NSVA och Norrköping Vatten
och Avfall. www.4sledningsnat.se

Aqualogy är ett
brittiskt företag som levererar innovativa metoder för vatten- och
avloppshantering till ett brett spektrum av kunder inom industri- och
allmännyttiga sektorer, främst i Storbritannien men även i bl a Holland och
Australien. Ispiggning, som är en av Aqualogys produkter, är en enkel men revolutionerande
teknik för rengöring av rör med hjälp av is. www.aqualogyuk.com

Tillbaka till nyheter