NSVA tar över drift och underhåll av vatten- och avloppsledningsnäten i Helsingborg

25 april, 2013

Från 1 maj tar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) över drift och underhåll av ledningsnätet för vatten och avlopp inom Helsingborgs stad. Därmed blir hanteringen av vatten- och avloppsfrågorna lika för alla kommunerna inom NSVA.

Det kommunala bolaget NSVA bildades 2009 och ägs gemensamt av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp. I Helsingborg har drift och underhåll av ledningsnätet varit upphandlat på entreprenad med Peab Sverige AB som entreprenör. Detta avtal upphör att gälla 30 april 2013. Stadsbyggnadsnämnden beslutade i höstas att NSVA från 1 maj 2013 ska utföra drift och underhåll av ledningsnätet för vatten och avlopp inom Helsingborgs stad.

– Beslutet följer de intentioner som fanns vid bildandet av NSVA, säger Per Lindqvist, chef för stadsbyggnadsförvaltningens drift- och underhållsavdelning, Helsingborgs stad. Förändringen innebär att hanteringen blir lika för alla kommuner inom NSVA.

– För helsingborgarna innebär det att NSVA blir mer synliga på stadens gator då det framöver kommer vara vi som lagar vattenläckor, spolar ledningar och utför annat ledningsarbete, precis som vi redan gör inom övriga NSVA, säger Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & Projekt, NSVA.

För helsingborgarna innebär det också ett nytt nummer för felanmälan, nämligen 010-490 97 00. Från 1 maj sköter NSVA alla kundärenden kring vatten och avlopp i Helsingborg. Kostnaden för vatten och avlopp för kunder i Helsingborg kommer dock även fortsättningsvis att samfaktureras med
Öresundskraft.

Mer information:

Åsa Peetz, avdelningschef Ledningsnät & Projekt, NSVA, tel 010-490 98 09

Per Lindqvist, chef för drift- och underhållsavdelningen på stadsbyggnadsförvaltningen
i Helsingborg, tel 042-10 58 76

Tillbaka till nyheter