NSVA tar över beslut om bevattningsförbud i Båstads kommun

12 april, 2017

Bevattningsförbudet i Båstads kommun ska bara användas när det verkligen behövs, inte året runt som tidigare. Det är NSVA som beslutar om när förbudet ska gälla. Målet med förändringarna är att bevattningsförbudet ska tas mer på allvar. Just nu råder bevattningsförbud i Båstad.

Båstads kommun har begränsade vattentillgångar och de senaste åren har Bjärehalvön haft problem med vattenförsörjningen vid flera tillfällen. Trots detta är Båstad den ägarkommun i NSVA som gör av med mest vatten per invånare. Förbrukningen ligger i genomsnitt på cirka 300 liter per person och dygn. Enligt branschorganisationen Svenskt vatten förbrukar vi i Sverige i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

För att få vattnet att räcka till alla har Båstads kommun tidigare haft bevattningsförbud året runt. Ett bevattningsförbud innebär att man bara får vattna med kanna eller vattenslang i handen och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet. Nu har kommunstyrelsen beslutat att bevattningsförbudet bara ska användas vid behov och att det är NSVA som ska bestämma när det krävs ett sådant.

Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA, välkomnar beslutet:

– Vi hoppas att detta ska få alla som bor och vistas på Bjäre att bli mer uppmärksamma på vattenbristen och verkligen spara på vattnet när vi väl utfärdar ett förbud. Det kommer förhoppningsvis att tas mer på allvar. Sparar vi inte på vattnet vid ett bevattningsförbud kan en del i kommunen, särskilt de som bor högt upp, få problem med dåligt tryck eller i värsta fall inget vatten alls. Inträffar det en brand i ett sådant läge kan det bli stora bekymmer för räddningstjänsten, säger han.

Grundvattennivån är låg och bevattningsförbud råder

Båstads kommun använder grundvatten för sin dricksvattenproduktion, men grundvattenmagasinen är begränsade vilket innebär att det är svårt att få vattnet att räcka till när det är hög förbrukning. Detta gäller särskilt under sommarhalvåret när mer vatten används. Vid en hög vattenförbrukning på våren och början på sommaren klarar inte grundvattennivån att återhämta sig även om det blir en regnig sommar.

Det råder bevattningsförbud i Båstads kommun just nu.

– NSVA har inte hävt det tidigare beslutade förbudet eftersom grundvattennivån är låg i hela nordvästra Skåne. Vi håller kontinuerlig koll på förbrukningen och våra vattenmagasin, säger Jonas Håkansson.

Spara på vattnet

NSVA och Båstads kommun uppmanar alla Bjärebor, turister, föreningar, företagare och övriga besökare att alltid försöka spara på vattnet med tanke på kommunens begränsade vattentillgångar.

– Det finns många tips på hur du kan spara vatten i din vardag. Duscha istället för att bada, kör inte disk- eller tvättmaskin förrän de är fulla och laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter är några exempel, säger Jonas Håkansson.

Bevattningsförbudet i Båstads kommun gäller bara det kommunala vattnet, men Jonas Håkansson önskar att även fastighetsägare och företagare med eget vatten sparar på detta när bevattningsförbud råder.

– Allt hänger ihop, det är samma grundvatten som vi använder. Om alla drar sitt strå till stacken och inte använder onödigt mycket vatten gör det stor skillnad. Anpassa bevattning och liknande till tidigt på morgonen eller sent på kvällen, säger Jonas Håkansson.

Tips på hur du sparar vatten i vardagen

 • Duscha i stället för att bada.
 • Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in dig.
 • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
 • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.
 • Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet som blir över i baljan till att skölja ur förpackningar. Du kan även klippa upp kladdiga förpackningar och torka ur dem med hushållspapper, i stället för att skölja dem.
 • Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en tillbringare och ställ in den i kylen.
 • Kör inte disk- eller tvättmaskin förrän de är fulla.
 • Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
 • Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter.
 • Om du ska fylla en pool i trädgården rekommenderar vi att du fyller den sakta och gärna nattetid. Se också till att den är tät och att reningen fungerar, så att du inte behöver fylla den mer än en gång per säsong.
 • Tvätta bilen på en biltvätt.

Så får du en fin trädgård och sparar på vattnet samtidigt

 • Vattna tidigt på morgonen eller sent på kvällen med kanna eller vattenslang som du håller i handen- undvik att vattna mitt på dagen när det är som varmast.
 • Placera krukor med känsliga växter på skuggiga platser under soliga dagar
 • Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning
 • Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning
 • Lägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar under sommartid. Gör det hellre på hösten, det vill säga i september och framåt.
Tillbaka till nyheter