NSVA spolar vattenledningarna i Bjuvs kommun

1 april, 2015

Med start tisdag den 7 april kommer NSVA att genomföra spolning av vattenledningarna i Bjuvs kommun, med undantag för Billesholm där spolning genomfördes i mars. Spolningen beräknas pågå under ca sex veckor och i samband med arbetet kan det tillfälligt bli sämre vattentryck och missfärgat vatten för boende och företag i området. Undvik att tvätta och diska medan spolningen pågår i ditt område.

Spolningen pågår områdesvis i Bjuv, Ekeby, Norra Vram, Gunnarstorp och Södra Vram tisdag 7 april till tisdag 19 maj dagtid mellan kl 07.30-15:30. Det går tyvärr inte att ange exakta tider för spolningen, då man spolar olika länge på olika platser beroende på behov.

Från 2011 så kommer dricksvattnet i Bjuvs kommun från Sydvatten och sjön Bolmen i Småland. Efter förändringen har några kunder upplevt att dricksvattnet under vissa perioder kan ha en avvikande smak och lukt.

Under de senaste åren har NSVA tagit vattenprover för att säkerställa vattenkvalitén och årligen spolat dricksvattennätet i Bjuvs kommun med syfte att rensa ledningsrören. Tidigare brandpostspolningar har upplevts ge bra effekt med positiva reaktioner från kunderna och under förra året så spolades de stora huvudvattenledningarna med en ny teknik med kraftigare vattengenomströmning för att få dem extra rena.

– Vi kommer att spola nätet med brandpostspolning på en rad olika ställen i Bjuvs kommun under april och maj med syftet att omsätta vattnet och rensa vattenledningarnas insida. I Billesholm kommer vi längre fram under året också att testa en ny teknik med kraftfullare effekt än brandpostspolning för att mekaniskt rensa ledningarna. Båda teknikerna innebär att fällningar och mikrobiell tillväxt, som vanligtvis finns på ledningsrörens insida, lossnar och därmed kan resultera i missfärgat vatten, berättar Dejan Tucakov, VA-ingenjör på NSVA.

Vattnet kan bli missfärgat i samband med spolningen och man bör inte tvätta eller diska under tiden spolningen sker i ditt närområde. Vattnet är helt ofarligt men det kan vara bra att tappa upp vatten innan för dagsbehov. Vid missfärgat vatten är rekommendationen normalt att spola kallvatten tills det blir klart igen. Medan vi genomföra stora ledningsspolningar som den här, uppmanar vi dock att man väntar med att spola inne i fastigheten tills efter att vi avslutat dagens arbete

– Vi ber om överseende med de besvär spolningen medför. Den ingår i det årliga underhållet av vattenledningsnätet med syfte till att förbättra vattenkvalitén, avslutar Dejan Tucakov.

Tillbaka till nyheter