NSVA spolar huvudvattenledningar i Helsingborg

13 augusti, 2015

Nästa vecka påbörjar NSVA den årliga spolningen av huvudvattenledningar i Helsingborg. Spolningen startar på måndag i Rydebäck, för att sedan fortsätta norrut områdesvis. Totalt beräknas spolningen pågå under åtta veckor.

– Spolningen följer ett schema och målsättningen är att genomföra en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA. Medan spolningsarbetet pågår i ditt närområde kan det bli tillfälligt dåligt vattentryck, men i övrigt väntas det inte påverka våra kunder, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör på avdelning Rörnät NSVA.

Tillbaka till nyheter