NSVA sköter VA-faktureringen i Helsingborg från årsskiftet

7 januari, 2015

Från och med 1 januari 2015 fakturerar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA), på uppdrag av Helsingborgs stad, avgifterna för vatten och avlopp i kommunen. Tidigare har Öresundskraft samfakturerat VA-avgifterna med energifakturan.

Sista fakturan från Öresundskraft som innehåller vatten och avlopp kommer i januari. Därefter kommer alla VA-kunder i Helsingborg att istället få en faktura från NSVA på dessa kostnader.

– För helsingborgarna blir det tydligare och lättare att förstå vem som gör vad när fakturan för vatten och avlopp kommer från NSVA istället för att vara en del av energifakturan, säger Thomas Lundgren, ekonomichef på Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs stad.

Första fakturan från NSVA kommer i början av mars och avser perioden januari-mars. Fortsättningsvis kommer privatkunder att få VA-fakturan var tredje månad medan företagskunder får fakturan varje månad. Öresundskrafts kunder kommer även fortsättningsvis att få en faktura från dem med sina energiavgifter.

– Privatkunder som idag har månadsfaktura från Öresundskraft kan uppleva att kostnaden för vatten och avlopp är högre när fakturan från NSVA kommer. Det beror på att fakturan från oss bara kommer fyra gånger per år och avser tre månader istället för en månad, säger Andreas Björnevik, avdelningschef för Kundnära tjänster på NSVA.

NSVA sköter sedan 2009 vatten- och avloppsverksamheten i ägarkommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp, på uppdrag av respektive kommun. För alla övriga kommuner utom Åstorp sköter NSVA sedan tidigare även faktureringen.

Mer information:

Andreas Björnevik, avdelningschef Kundnära Tjänster NSVA, tel 010-495 87 13
Thomas Lundgren, ekonomichef Stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad, tel 042-10 58 10

Tillbaka till nyheter