NSVA öppnar vattentankstationer

17 mars, 2016

Fem stationer där både företagare och privatpersoner kan hämta vatten dygnet runt 365 dagar om året. Det är NSVAs senaste projekt för ett ännu säkrare dricksvatten. Måndagen den 21 mars klockan 10.00 tankar första företagaren vatten på vattentankstationen i Helsingborg. Välkommen!

Nu har det blivit enklare för företagare att hämta stora mängder vatten på en gång. NSVA har byggt fem så kallade vattentankstationer i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona och Åstorp. Det finns en vattentankstation i varje kommun. Här kan man tanka vatten dygnet runt, 365 dagar om året. Vattnet i vattentankstationerna tappas med cirka 500 liter per minut.

– En vattentankstation är som en bensinstation, fast utan korv och kaffe och vatten istället för bensin. Det är en betalstation för vatten helt enkelt och ska i första hand användas av företag som hart behov av tillfälligt vatten, säger Andreas Björnevik, chef för avdelningen Kundnära tjänster på NSVA.

Hur har det fungerat innan?

Det finns flera företagare som behöver tanka så kallat tillfälligt vatten. Några av de vanligaste är byggentreprenörer, asfaltsläggare och spolbilsföretag. Tillfälligt vatten används också vid olika sorters evenemang, alltifrån konserter till cirkusar. 

Fram till den 1 mars i år har företag erbjudits att hyra så kallade ståndrör/brandposthuvuden av NSVA. Med hjälp av dessa har företagen kunnat tanka vatten från brand- och spolposter runt om i ägarkommunerna. Men detta har inte varit optimalt.

– Vattentankstationerna installeras både för att minska risken för att brandposter skadas och för att förorenat vatten ska komma i kontakt med dricksvattennätet. Vattentankstationerna är utrustade med bättre skydd mot återströmning än vad som kan uppnås genom traditionell tappning med hjälp av så kallade ståndrör/brandposthuvud, säger Andreas Waldén, chef för avdelningen Rörnät.

Det har även varit svårt för NSVA att mäta hur mycket vatten som tas från brandposterna. Tack vare vattentankstationerna blir detta mycket enklare eftersom varje tankning registreras via ett datasystem.

NSVA hyr numera bara ut ståndrör/brandposthuvud i särskilda fall.

Nycklar för att tanka vatten

För att kunna använda NSVAs vattentankstationer ska man registrera sitt företag på NSVAs hemsida www.nsva.se. Efter anmälan och kundregistrering får företaget en nyckel till vattentankstationerna. Via en hemsida och en applikation på mobilen eller surfplattan kan företagaren sedan hitta de olika vattentankstationerna och hålla koll på hur mycket vatten bolaget har tankat.

Privatpersoner i behov av tillfälligt vatten kan också tanka

Vid varje vattentankstation finns det även en speciell tappkran med dricksvatten för hushållsbehov. Detta vatten är till för privatpersoner. Det krävs inte någon nyckel för att hämta vatten härifrån.

– Det är ett stort plus. Hit kan alla som vill gå och hämta vatten vid en eventuell vattenläcka eller om de har problem med vattnet av andra skäl, säger Andreas Björnevik.

Första företagaren tankar vatten i Helsingborg den 21 mars

Vattentankstationen i Helsingborg har byggts på Andesitgatan 18. Måndagen den 21 mars klockan 10.00 kommer första företagaren att testa hur det är att tanka vatten från den nya stationen. Välkommen!

————————–

Läs mer om NSVAs nya vattentankstationer på www.nsva.se/vattentankstation

Tillbaka till nyheter