NSVA och Båstads kommun uppmanar Bjäreborna att spara på vattnet

25 juli, 2013

De många varma och soliga dagarna i kombination med att det är mycket turister och fritidsboende på Bjärehalvön, har gjort att det förbrukas ovanligt mycket vatten. Så mycket vatten att det nu börjar bli vattenbrist. NSVA och Båstads kommun uppmanar därför Bjäreborna att spara på vattnet och respektera gällande bevattningsförbud, framförallt genom att inte vattna gräsmattor.

– Det är ofta låg vattennivå i Båstads kommun sommartid när förbrukningen är stor. När det dessutom är långa torrperioder blir vattenresurserna begränsade. Vi vädjar därför till våra kommuninvånare och besökare att respektera bevattningsförbudet och spara på vattnet, säger Per Selldén, tillförordnad kommunchef i Båstad.

Bevattningsförbud året om

På grund av kommunens begränsade vattentillgångar har hela Båstads kommun bevattningsförbud året om. Det innebär att man endast får vattna med handhållen slang och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet. Just nu bör man undvika all onödig användning av kommunalt vatten, som t ex trädgårdsvattning och påfyllning av pooler och plaskbassänger.

– Grundvattennivån är extremt låg vilket påverkar dricksvattenproduktionen. Vissa kunder kan märka av detta i form av dåligt tryck. En fortsatt hög vattenförbrukning kan innebära problem att trygga vattenförsörjningen samt skapa stora bekymmer för räddningstjänsten vid en brand, säger Jonas Håkansson, avdelningschef för Dricksvatten på NSVA.

Gul gräsmatta bättre än inget vatten

– Vi tror att många turister och fritidsboende vattnar sina gräsmattor för att de inte känner till bevattningsförbudet i Båstads kommun, men hoppas nu nå även dem. En gul gräsmatta är bättre än att bli utan vatten, avslutar Jonas Håkansson.

Mer information

Per Selldén, tf kommunchef Båstad kommun, tel 0431-77 000
Joacim Nilsson, brandinspektör, Räddningstjänsten, tel 0431-77 120
Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten NSVA, tel 010-490 97 56

– – –

Tips vid trädgårdsvattning

– vattna på morgonen eller kvällen, istället för mitt på dagen när det är som varmast
– när det regnar; spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning
– täckodling hjälper till att minska markens vattenavdunstning

Tillbaka till nyheter