NSVA nekas tillstånd för Ekevångs avloppsreningsverk

15 oktober, 2020

Länsstyrelsen avslog kommunerna Bjuv och Åstorps ansökan om ett gemensamt reningsverk, Ekevång. De flesta remissinstanser ansåg att den föreslagna lösningen med ett nytt reningsverk är en bra framtidslösning ur ett helhetsperspektiv. Trots detta avslås ansökan på grund av att närliggande bäck får en sämre statusklassning. Bakgrunden till avslaget är en EU-dom som lyfts in i Miljöbalken som säger att inget vattendrag tillåts en försämring.

Branschorganisationen Svenskt Vatten har tillsammans med NSVA publicerat ett pressmeddelande som handlar om detta.

Läs pressmeddelandet

Tillbaka till nyheter

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of nsva.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window