NSVA lanserar onlinespel och delar ut gratis kondomer för att få stopp på fulspolningen

16 november, 2016

Varje år hamnar 7 000 ton skräp i Sveriges avlopp. Detta trots att det bara är kiss, bajs och toapapper som ska spolas ner i toan. NSVA vill bidra till att öka kunskapen kring god toavettikett och lanserar därför ett pedagogiskt onlinespel. Gymnasieskolor i NSVAs ägarkommuner erbjuds även gratis kondomer med budskapet om att de ska slängas i soppåsen efter användning.

På lördag den 19 november är det Världstoalettdagen, en årlig FN-dag som uppmärksammar att 2,5 miljarder människor fortfarande saknar tillgång till toalett. I Sverige har vi både toaletter och rent vatten, men vi slarvar och behandlar våra avlopp som sopnedkast. Enligt en undersökning som branschorganisationen Svenskt vatten och Sifo gjorde förra året tycker nio av tio svenskar att det är oacceptabelt med skräp i toan. Trots detta spolar vi sammanlagt ned 7 000 ton skräp i våra avlopp varje år. Fulspolningen påverkar vår miljö negativt.

– Många tror att det man spolar ner i avloppet ”försvinner”, men det gör det inte. Är det stora föremål så fastnar sakerna i pumpstationerna eller någon annanstans i vårt ledningsnät och kan orsaka avloppsutsläpp. Våra drifttekniker får väldigt ofta larm om stopp och måste åka ut och ta bort det som orsakat stoppet. Det kan vara alltifrån trasor, tvättlappar och dambindor till hårbollar, kondomer och pappershanddukar, säger Pär Gustafsson, chef för avdelning Avloppsrening på NSVA.

Mindre föremål fastnar i gallerstationerna på reningsverken. Förutom att orsaka stopp kan skräpet dessutom förstöra eller stoppa reningen av avloppsvattnet och därmed bidra med betydligt mer föroreningar till våra vatten.

– Snus, som innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, är ett typiskt sådant skräp. Kadmium bryts inte ner i naturen, säger Pär Gustafsson.

Onlinespel och kondomer i ny kampanj

I undersökningen som Svenskt vatten och Sifo gjorde uppger 58 procent av de tillfrågade i åldrarna 15-29 att det ”inte alls är okej” att slänga hygienartiklar i toaletten, jämfört med 89 procent av de som svarade i åldern 65+. Därför har NSVA valt att rikta årets kampanj till våra ungdomar. Idag, onsdagen den 16 november, lanserar NSVA det pedagogiska onlinespelet Toavettikett som nås via vår webb, www.nsva.se/stopp.

– Spelet går ut på att slänga skräp på rätt plats och att få oss alla att förstå att det enbart är kiss, bajs och toapapper som hör hemma i toastolen. Som spelare får du agera toastol, papperskorg, apotek och återvinningsstation och ”äta upp” rätt skräp. Äter du medicin som toastol kommer det upp en varningstext som beskriver varför det är fel att slänga medicin i toan och att det ska till apoteket istället. Våra reningsverk kan inte rena mediciner, de går rakt ut i naturen. Vi hoppas att Toavettikett kommer att användas som utbildningsmaterial i skolor, säger Pär Gustafsson.

NSVA har även erbjudit gymnasieskolorna i bolagets ägarkommuner (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp) gratis NSVA-kondomer att dela ut till sina elever. Kondomförpackningarna har ett tydligt budskap. När kondomer är använda ska de slängas i soppåsen och inte i toastolen för då blir det stopp.

Vad händer med skräpet som kommer till avloppsreningsverken?

Från NSVAs två största avloppsreningsverk Öresundsverket i Helsingborg och Lundåkraverket i Landskrona fraktas sammanlagt drygt 300 ton fulspolat skräp i containrar varje år. Från Öresundsverket går det en container i veckan, från Lundåkraverket en container i månaden. Den sammanlagda kostnaden bara för att transportera bort skräpet landar på 216 000 kronor per år.

– Då har vi varken räknat med personalkostnad eller kostnaden för den onödiga transporten mellan avloppsreningsverken och återvinningsstationerna. Den bästa hyllningen du kan ge din toalett på Världstoalettdagen är att köpa en papperskorg till badrummet och använda den istället för att slänga skräp i toan, säger Pär Gustafsson.

Tillbaka till nyheter