NSVA jobbar för att åtgärda problemet med dricksvattnet i Helsingborg

5 november, 2013

Sedan tarmbakterien enterokocker upptäcktes i Helsingborg i går rekommenderar NSVA och Helsingborgs stad som en försiktighetsåtgärd att alla i Helsingborg kokar dricksvatten och vatten till matlagning fram tills vattenproverna är godkända.

NSVA jobbar på för fullt för att åtgärda problemet med dricksvattnet. Man fortsätter med utökad provtagning i Helsingborg på 15 strategiskt utvalda punkter. Samtidigt fortsätter klorering av vattentornet och utgående vatten från Örbyverket. För att få ökad genomströmning av det klorerade vattnet genomför NSVA även kraftiga spolningar på ledningsnätet vilket kan medföra lägre tryck i vissa områden.

–  Vi har hittat relativt låga halter av bakterien i våra vattenprover och kokningsrekommendationen är en ren försiktighetsåtgärd, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA. Det halter av enterokocker som har hittats i vattnet är en tarmbakterie och ger i de flesta fall inga symptom på sjukdom. Känner man sig orolig eller har ont i magen kan man höra av sig till Sjukvårdsupplysningen på 1177.

Kokningsrekommendationen gäller tills vi har godkända provsvar i såväl Helsingborg som Höganäs.

Vid frågor hänvisas till www.nsva.se och Helsingborgs kontaktcenter tel 042-10 50 00.

Mer information:

Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten, NSVA, tel 010-490 97 56
Per Lindqvist, avdelningschef Drift och underhåll, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad, tel 042-10 58 76

Vilka är berörda?
Samtliga i Helsingborg och Höganäs kommun som har kommunalt vatten. Kokningsrekommendationen gäller inte övriga kommuner inom NSVA (d v s Bjuv,
Båstad, Landskrona, Svalöv och Åstorp) och inte heller andra kringliggande
kommuner.

Hur kokar man vattnet så att det blir helt bra?

Vattnet ska kokas upp så att det bubblar, då har det nått en temperatur på 100°C och det räcker. Vattnet behöver sedan inte koka under en viss tid utan det räcker med att vattnet har kokat upp. Läs mer om vad en kokningsrekommendation innebär

Tillbaka till nyheter