NSVA installerar ventil på dricksvattenledning till Teckomatorp

15 juni, 2017

Onsdag den 21 juni ska NSVA koppla in en ny ventil på befintlig dricksvattenledning till Teckomatorp. Under en veckas tid därefter finns det risk för varierat vattentryck och missfärgat vatten i byn. Detta är ofarligt. NSVA uppmanar berörda att spola kallvatten i alla kranar tills den eventuella missfärgningen försvinner.

Svalövs kommun och NSVA har under hösten lagt en ny dricksvattenledning från Sydvattens befintliga kammare norr om väg 17. Denna nya ledning behöver förses med en reducerventil för att säkerställa rätt omsättning i systemet. Därmed finns det risk att vattentrycket varierar och att vattnet blir något missfärgat under cirka en veckas tid.

– Vårt råd är att spola kallvatten på högsta tryck i minst 30 minuter för att eventuella missfärgningar ska försvinna, säger Jimmy Lubera, ansvarig projektledare på NSVA.

Fastighetsägarna i Teckomatorp kommer att aviseras via vykort under måndag den 19 juni.

Tillbaka till nyheter