NSVA installerar Båstads första UV-ljusanläggning för säkrare dricksvattenkvalitet

22 mars, 2012

För att ytterligare säkra dricksvattenkvaliteten i Båstad har Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) installerat en UV-ljusanläggning på en av kommunens huvudanläggningar. UV-ljus anses vara den säkraste skyddsbarriären för dricksvatten och skyddar mot såväl bakterier som parasiter och virus.

– Det är av yttersta vikt att säkra dricksvattenkvaliteten då risken för vattenburna parasiter och virus har ökat i Sverige under senare år. Framöver planerar vi att installera UV-ljusanläggningar på fler vattenverk i kommunen, säger Fredrik Jönsson, tf teknik- och servicechef på Båstads kommun.

NSVA har sedan tidigare UV-ljusanläggningar i Helsingborg, delar av Svalövs kommun och på ett av två vattenverk i Åstorp.

Båstads kommun har egen dricksvattenproduktion vid flera grundvattenverk. Man har sedan tidigare inte haft någon fast installerad säkerhetsbarriär utan vid behov behandlat vattnet med en mobil kloreringsanläggning.

– Beredning av dricksvatten ska ha ett tillräckligt antal mikrobiologiska säkerhets­barriärer. Vattenverk eller andra lämpliga platser i distributionssystemet bör vara utrustade med UV-aggregat som barriär. Detta eftersom det är en mycket effektiv metod att reducera inte bara bakterier utan även till exempel parasiter, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten NSVA.

Mer information:
Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten NSVA, tel 010-490 97 56
Fredrik Jönsson, tf teknik- och servicechef Båstads kommun, tel 0431-770 68

Tillbaka till nyheter