NSVA ingår i VA-teknik Södra

30 oktober, 2012

Sedan 1 september ingår Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) tillsammans med VA SYD, LTH, Gryaab AB, Chalmers och Svenskt Vatten i VA-teknik Södra, som arbetar med forskning och utveckling inom vatten och avlopp.

VA-teknik Södra har stöd från branschorganisationen Svenskt Vatten och är ett projektprogram för stärkande av forskning, utveckling och utbildning inom vattenförsörjnings- och avloppstekniken i södra Sverige. Fokus för arbetet inom programmet är avancerad avloppsvattenrening, dagvattenhantering och framtida hållbara städer.

Programmet påbörjades 1 september 2009. En styrgrupp bestående av personer från VA SYD, Svenskt Vatten och Lunds Tekniska Högskola har drivit projektet framåt och som resultat har bland annat ett flertal industridoktorandprojekt etablerats. Parallellt har ett nätvek skapats för samarbete inom forskning, utveckling och undervisning.

Från 1 september i år ingår även NSVA, Gryaab AB och Chalmers Tekniska Högskola i projektet.

– Ytterligare kompetens och deltagare gör det möjligt att arbeta med fler och mer omfattande projekt och förhoppningen är att VA-teknik Södra kan lyfta den redan höga aktivitetsnivån inom VA-tekniken i södra Sverige, säger Marinette Hagman, specialist Utveckling & Benchmarking på NSVA.

Exempel på VA-teknik Södra-projekt som redan nu pågår på NSVA: Läkemedelsreduktion i avloppsvatten på Lundåkraverket i Landskrona, Ozonering av slam på Öresundsverket i Helsingborg för minskning av filament, Projekt om ökad biogasproduktion med nya systemlösningar inom H+. Alla dessa projekt finns beskrivna på www.nsva.se/va-projekt.

Mer information om VA-teknik Södra finns på Svenskt Vattens webbplats.

Gryaab AB svarar för reningen av avloppsvatten i Göteborgsregionen. Bolag ägs tillsammans av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille. www.gryaab.se

VA SYD levererar friskt dricksvatten och renar avloppsvatten i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö, samt tar hand om avfallshanteringen i Malmö och Burlöv. www.vasyd.se

Tillbaka till nyheter