NSVA höjer försiktigt vattentrycket i Bårslöv, Påarp och Mörarp med omnejd

26 juni, 2019

Nu höjs vattentrycket försiktigt i de ledningar som försörjer Påarp, Mörarp, Bårslöv och Vallåkra efter de två akuta vattenläckorna som inträffade i maj och juni. NSVA uppmanar till sparsamhet med dricksvattnet så att det räcker till alla eftersom trycket kommer att vara lägre jämfört med före vattenläckorna.

Dricksvattenförsörjningen till Påarp, Mörarp, Bårslöv och Vallåkra med omnejd sker via en pumpstation. Den höjer vattnets tryck för att vattnet ska nå ut till alla fastigheter som är kopplade till ledningsnätet. Under våren har en ny pumpstation anlagts för att få ett högre vattentryck till nämnda orter eftersom vissa fastigheter haft dåligt vattentryck. När två akuta vattenläckor uppstod inom en månads tid på ledningen beslutade NSVA att sänka trycket från pumpstationen för att minska risken för ytterligare läckor.
– Denna vecka har vi påbörjat en mycket försiktig höjning av trycket igen. Tryckhöjningen kommer att fortsätta till den 8 juli, men inte till samma nivå som när läckan inträffade, säger Sven-Inge Granlund, avdelningschef Rörnät på NSVA.

Boende i orterna behöver vara extra sparsamma med vattnet under sommaren.
– Ökar flödet för mycket riskerar vi att några kunder inte får vatten alls. Detta kan låta konstigt men det har med förbrukningen av vatten att göra som är högre under sommaren än vid andra årstider. När mer vatten används ökar flödet och trycket sjunker. Vi hoppas att våra kunder kan visa förståelse för detta under sommaren och att de föredrar vatten i kranen med ett lägre tryck framför risken att det inte kommer något alls, säger Sven-Inge Granlund.

De verksamheter som har sprinkleranläggning behöver se över hur väl den klarar ett lägre tryck. Ring NSVA om du har några frågor kring detta.

– Vi håller på att utreda åtgärder på ledningsnätet. Åtgärderna ska vara genomförda till sommaren 2020. Då kan berörda kunder förvänta sig ett bättre vattentryck, säger Mats Norberg, Gruppchef för Projekt vid NSVA.

Faktaruta: Skillnaden mellan tryck och flöde
Det är skillnad på vattentryck och vattenflöde som nämns i texten. Trycket kan liknas med hur långt du når med strålen i din vattenslang och flödet kan liknas med hur snabbt du fyller en vattenkanna med vattnet från slangen.

Tillbaka till nyheter