NSVA häver bevattningsförbudet i Båstads kommun

11 augusti, 2021

NSVA häver bevattningsförbudet som infördes den 18 juni i Båstads kommun.

– Den senaste tiden har förbrukningen stabiliserat sig och ligger på en nivå som vi bedömer håller även på lång sikt. Vi ser en koppling mellan nederbörd, svalare temperatur och minskad vattenförbrukning så flera av vattentäkterna har kunnat återhämta sig, säger Sami Keränen, driftchef för Dricksvatten på NSVA.

NSVA inför bara bevattningsförbud när det verkligen behövs, därför är det nu viktigt att Båstads kommuninvånare fortsätter att agera vattensmart med det kommunala dricksvattnet.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit, och som fortsätter att bidra med att hushålla med dricksvattnet. Varje liten besparing spelar roll eftersom det är begränsade grundvattenresurser i området som kan användas för att producera dricksvatten, säger Sami Keränen.

Tillbaka till nyheter