NSVA häver bevattningsförbud i Båstads kommun

20 september, 2017


NSVA tar bort bevattningsförbudet i Båstads kommun för i år. Beslutet gäller omgående. Vattenförbrukningen på Bjäre är stabil och sommarens insatser för att spara vatten har i kombination med en regnig sommar gett goda resultat.

För att få vattnet att räcka till alla har Båstads kommun tidigare haft bevattningsförbud året runt. Ett bevattningsförbud på Bjäre innebär att man bara får vattna med kanna eller vattenslang i handen och inte ha vattenspridare kopplade till det kommunala dricksvattennätet.

I våras beslutade kommunstyrelsen att bevattningsförbudet bara ska användas vid behov och att det är NSVA som ska bestämma när det krävs ett sådant. Målet med förändringarna var att bevattningsförbudet ska tas mer på allvar och bara gälla när behovet finns. Nu är det dags för NSVA att häva bevattningsförbudet i Båstads kommun. Beslutet gäller omgående.

– Självklart hoppas vi att alla fortfarande kommer att använda vårt dricksvatten med sunt förnuft och inte slösa på det i onödan. Vi behöver fortfarande tänka på att vi måste spara vatten, men det är nu på hösten när grundvattennivåerna är lite högre som man ska passa på att anlägga sin nya gräsmatta eller häck, säger Jonas Håkansson, chef för avdelning Dricksvatten på NSVA.

Under sommaren har NSVA haft en Spara vatten-kampanj med särskilt fokus på Båstads kommun eftersom grundvattennivåerna är så låga på Bjäre. Det är också den ägarkommun i NSVA som gör av med mest vatten per invånare. Förbrukningen ligger i genomsnitt på cirka 300 liter per person och dygn. Enligt branschorganisationen Svenskt vatten förbrukar vi i genomsnitt 140 liter vatten per person och dygn.

– Vi är väldigt nöjda med Bjärebornas och besökarnas insats för att spara vatten i sommar. Vattenförbrukningen i kommunen minskade med 5,2 procent under juni, juli och augusti jämfört med samma period 2016. Det regniga och bitvis kyliga sommarvädret har självklart haft en stor påverkan på förbrukningen, men det bevisar också att det går åt betydligt mindre om vi använder vattnet till det viktigaste som mat, dryck och hygien. Vi vill rikta ett stort tack till alla som har bidragit och som fortfarande bidrar med att använda vårt dricksvatten smart, säger Jonas Håkansson.

Bjärebor, turister och övriga besökare använde 36 633 kubikmeter mindre vatten i sommar jämfört med förra året. Det är lika mycket som 244 220 normalstora badkar. Skulle du hälla det vattnet i Malenbadet skulle du kunna fylla bassängerna 24 gånger. Malenbadet i Båstad fylls dock med havsvatten och inte med kommunalt dricksvatten.

I PDF-dokumentet ”Vattenförbrukning jun-augusti 2016 och 2017” hittar du en sammanställning över dricksvattenförbrukningen i samtliga NSVAs ägarkommuner sommaren 2016 och 2017.

Tillbaka till nyheter