NSVA har utsett entreprenör för överbyggnaden av Öresundsverket

18 oktober, 2017

Två entreprenörer har lämnat anbud om att få vara med och bygga över Öresundsverket i Helsingborg för att möjliggöra stadsutveckling i Oceanhamnen. NSVA har nu valt NCC som samverkanspartner i det unika byggprojektet.

Det blir NCC som bygger över reningsverket Öresundsverket i centrala Helsingborg. Efter utvärdering av anbuden, som kom från NCC och Peab, har NSVA valt att ge uppdraget till NCC.

– NCC hade bäst organisation och samverkansstrategi, säger Jenny Juliusson, projektledare NSVA.

Entreprenaden kommer att ske i en så kallad samverkansentreprenad, vilket innebär att NSVA och NCC kommer att arbeta tillsammans som en organisation i allt som rör överbyggnadsprojektet. Syftet med den här typen av entreprenad är att få en interaktion med driftsorganisationen, att samla NSVAs och NCCs kompetens i en projektorganisation.

– På detta vis får vi ett bättre och mer kostnadseffektivt projekt. Vi har redan denna form av samarbete med NCC i vårt samverkansprojekt för det nya vattentornet i Helsingborg, säger Jenny Juliusson, projektledare NSVA.

Öresundsverket ska byggas över för att möjliggöra stadsutveckling i området. Först ut är den nya stadsdelen Oceanhamnen med byggstart i vinter.

– Den nya stadsdelen kommer att ligga i närheten av avloppsreningsverket Öresundsverket i södra centrala Helsingborg. För att möjliggöra utvecklingen av en stadsdel som rymmer både bostäder, förskola, företag, service och handel behöver anläggningen byggas över och delvis täckas med grönytor för att hindra bland annat luktspridning, säger Per Lindqvist, Helsingborgs stad.

I NCC:s uppdrag ingår förutom överbyggnaden även byggnation av nya lokaler i anslutning till reningsverket. De ska ge plats för Reco Lab som består av ett nytt besökscentrum med showroom, en testbädd och ett minireningsverk som ska hantera flödena från det nya avloppssystem som NSVA och Helsingborgs stad ska införa i den nya stadsdelen och som separerar matavfall, toalettavfall och övrigt spillvatten.

– Tillsammans med NSVA genomför vi nu uppdraget att bygga över reningsverket medan det parallellt är i full drift. Byggnationen innefattar även många olika arbetsmoment på flera olika platser inom området vilket gör det till ett komplext men mycket intressant projekt, säger Nils Bjelm, divisionschef NCC Infrastructure.

Byggprojektet består av två faser, fas 1 och fas 2. Just nu befinner sig projektet i fas 1, planeringsfasen. I denna fas gör NSVA och NCC en detaljerad tidplan och tar fram ett gemensamt riktpris för hela byggprojektet.

Innan projektet går in i fas 2, byggprojektet, ska Helsingborgs stad godkänna riktpris och ge godkännande till att gå vidare med själva ombyggnaden.

Går allt enligt planerna kommer byggnationen att påbörjas tidigast våren 2018. Projektet beräknas vara helt klart i maj 2020.

Läs mer om byggprojektet här.

Länk till film som visar hur Öresundsverket planeras se ut efter övertäckningen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jenny Juliusson, projektledare, NSVA, tel. 010- 490 97 19.

Per Lindqvist, avdelningschef stadsbyggnadsförvaltningen Helsingborgs stad, tel. 042- 10 58 76.

Jörgen Flink, avdelningschef NCC Infrastructure, tel. 070-618 10 59

Tillbaka till nyheter