NSVA har utsett entreprenör för Helsingborgs nya vattentorn

3 januari, 2017


Fyra entreprenörer har lämnat anbud om att få vara med och bygga Helsingborgs nya vattentorn. Nu har NSVA valt samverkanspartner. Det blir NCC som bygger stadens nya landmärke.

För att säkra den framtida vattendistributionen planerar NSVA och Helsingborgs stad att bygga ytterligare ett vattentorn i Helsingborg. Det nya vattentornet kommer att placeras intill Österleden i höjd med Filbornavägen. I somras stod det klart att vattentornet kommer att byggas efter ett gestaltningsförslag från Wingårdhs arkitekter. Det kommer att bli 40 meter högt och ha formen av en ring med 90 meters diameter. Vattnet kommer att strömma genom ringen, på detta sätt skapas en bra omsättning av vattenvolymen. Utformningen av tornet är unik och storslagen, men på samma gång enkel och robust, helt i ljus betong.

Samverkansprojekt för samlad och gemensam kompetens

Fyra entreprenörer har lämnat in anbud för att få bygga det nya vattentornet. Efter utvärdering av anbuden har NSVA valt att ge uppdraget till NCC.

– NCC hade bäst organisation och samverkansstrategi. Entreprenaden kommer att ske i en så kallad samverkansentreprenad, vilket innebär att NSVA och NCC kommer att arbeta tillsammans som en organisation i allt som rör vattentornsprojektet. Syftet med den här typen av entreprenad är att få in tidig byggkompetens i projekteringen, att samla NSVAs och NCCs kompetens i en projektorganisation. På detta vis får vi en bättre och mer kostnadseffektiv teknisk lösning, säger Jonas Malmgren, projektledare på NSVA.

Övriga tre entreprenörer som lämnade anbud var Peab, Svevia och Implenia.

Byggstart planeras till hösten

Byggstarten av Helsingborgs nya vattentorn beräknas till oktober 2017, men det dröjer troligen fram till maj 2018 innan man börjar bygga på höjden.

– Vår förhoppning är att vi ska kunna ha invigning av vattentornet i februari 2020, säger Jonas Malmgren.

Här kan du läsa mer om Helsingborgs nya vattentorn.

Tillbaka till nyheter