NSVA genomför årlig spolning av vattenledningar under hösten

20 augusti, 2013

Nu är det dags för de årliga spolningarna av huvudvattenledningar inom NSVA. Först ut är Helsingborg, där ytterområdena påbörjas redan denna vecka. Därefter följer övriga kommuner inom NSVA, utom Bjuvs kommun där ledningarna spolades redan i början av sommaren.

– Spolningen följer ett schema och målsättningen är att genomföra en årlig planerad spolning av samtliga huvudvattenledningar i alla kommuner inom NSVA, säger Anders Hjärpe, gruppchef på avdelning Rörnät.

I samband med att NSVA spolar ledningarna kan det bli tillfälligt sämre vattentryck och missfärgat vatten för boende i området. Detta är helt ofarligt.

Spolningarna beräknas pågå hela hösten.

TIDPLAN FÖR SPOLNINGARNA

Båstad
Spolning påbörjas i ytterområdena den 2/9 för att sedan fortsätta områdesvis i hela kommunen. Beräknas vara färdigt i mitten av november.

Helsingborg
Spolning påbörjas 20/8 i Rydebäck respektive 26/8 i Laröd och fortsätter sedan områdesvis norrut. Beräknas vara färdigt i slutet av november.

Landskrona
Spolning påbörjas i ytterområdena 26/8 för att sedan fortsätta områdesvis i hela kommunen. Beräknas vara färdigt i början av november.

Åstorp
Spolning påbörjas i Åstorp och Hyllinge den 26/8. När Hyllinge är färdigspolat spolas
Kvidinge. Beräknas vara färdigt i början av november.

Svalöv
Spolning påbörjas i ytterområdena den 26/8 för att sedan fortsätta områdesvis i
kommunen. Beräknas vara färdigt i början av november.

Tillbaka till nyheter