NSVA fortsätter arbetet med att hitta orsaken till problemen

6 november, 2013

NSVA har sedan i måndags arbetat på flera håll med att åtgärda de föroreningar som föranledde kokningsrekommendationen i Helsingborg, bland annat genom klorering av vattnet och spolning. Just nu pågår spolning på Berga industriområde.

Under de senaste dagarna har spolning genomförts i ytterområden i Helsingborgs kommun för att öka genomströmningen av det klorerade vattnet. .

– Inom NSVA pågår ett intensivt arbete med att försöka hitta orsaken till problemen. Arbetet bedrivs brett och förutsättningslöst och innebär bland annat fysisk kontroll av vattenverk, vattentorn, luftningsanordningar på dricksvattenledningar samt genomgång av alla kända arbeten på dricksvattensystemen som bedrivits de senaste veckorna och som skulle kunna påverkat dricksvattenkvaliteten, säger Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten på NSVA.

– Vi är cirka 35 personer på NSVA som jobbar aktivt med att lösa den här situationen, men det tar tid. Kokningsrekommendationen gäller tills vi har godkända provsvar i såväl Helsingborg som Höganäs. Spolningen är en viktig del i vårt arbete, fortsätter Jonas Håkansson.

När det gäller provtagning och kontroll av dricksvattenkvaliteten är det en process som från att ett prov inkommer till laboratoriet tar cirka tre dagar innan samtliga analysresultat är bekräftade. För att ta beslut om hävning av kokningsrekommendation ska två på varandra följande prov vara godkända.

Vid frågor hänvisas till www.nsva.se och Helsingborgs kontaktcenter tel 042-10 50 00.

Mer information:

Jonas Håkansson, chef avdelning Dricksvatten, NSVA, tel 010-490 97 56
Per Lindqvist, avdelningschef Drift och underhåll, Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad, tel 042-10 58 76

Bakgrund
Sedan tarmbakterien enterokocker upptäcktes i Helsingborg i går rekommenderar NSVA och Helsingborgs stad som en försiktighetsåtgärd att alla i Helsingborg kokar dricksvatten och vatten till matlagning fram tills vattenproverna är godkända.

Vilka är berörda?
Samtliga i Helsingborg och Höganäs kommun som har kommunalt vatten. Kokningsrekommendationen gäller inte övriga kommuner inom NSVA (d v s Bjuv, Båstad, Landskrona, Svalöv och Åstorp) och inte heller andra kringliggande kommuner.

Hur kokar man vattnet så att det blir helt bra?
Vattnet ska kokas upp så att det bubblar, då har det nått en temperatur på 100°C och det räcker. Vattnet behöver sedan inte koka under en viss tid utan det räcker med att vattnet har kokat upp. Läs mer om vad en kokningsrekommendation innebär

Tillbaka till nyheter