NSVA förnyar huvudvattenledning i Bergaliden

31 augusti, 2010

Under hösten kommer Nordvästra Skånes Vatten och
Avlopp AB (NSVA) att förnya huvudvattenledningarna i Bergaliden och Lilla
Bergaliden i centrala Helsingborg. Arbetet väntas pågå under några veckor och
kan innebära vissa störningar för trafiken. Leveransen av dricksvatten påverkas
inte av arbetet.

De befintliga rörledningarna är från perioden 1890-1930
och i stort behov av förnyelse. Genom så kallad reliningsteknik kan NSVA förnya
det befintliga rörsystemet med minimal störning för omgivningen.

– Relining innebär att man drar ett nytt U-format
polyetenrör (PE) inuti den gamla vattenledningen. Därefter formanpassas det
efter det befintliga rörets innervägg med hjälp av vattenånga under tryck. På så
sätt installeras en ny vattenledning inuti den gamla, berättar
Anders Kjellberg på Scandinavia
VA-Teknik som utför arbetet i samarbete med PEAB Drift & Underhåll.

– Detta är ett relativt nytt sätt att förnya gamla
vattenledningar, med fördelen att man inte behöver utföra så mycket grävarbete.
De relinade ledningarna får en livslängd som motsvarar en helt ny ledning. För
vattenledningar av detta material räknar man med en livslängd på
minst 100 år, säger Johan Sendelius,
projektledare på NSVA.
 

Arbetet påbörjas under slutet av augusti och väntas pågå
till slutet av oktober. Under denna tid levereras dricksvatten via andra
ledningar till berörda områden.

Tillbaka till nyheter