NSVA deltar i pilotprojekt med Primozone Production AB för bakteriebekämpning på reningsverket i Helsingborg

20 januari, 2011

Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) har slutit avtal med Primozone Production AB om att installera en pilotanläggning på Öresundsverket för bekämpning av filament (bakterier) som stör reningsprocesserna. Öresundsverket i Helsingborg är ett av Sveriges största reningsverk som enbart använder biologisk fosforavskiljning, det vill säga inga kemikalier tillsätts för att rena vattnet från fosfor.

– Under senvintern och våren sker tillväxt av en speciell typ av bakterier på Öresundsverket i Helsingborg. Dessa bakterier orsakar stora problem vid reningen av avloppsvattnet. De växer som långa trådar och bidrar inte bara till försämrad avloppsvattenrening utan även till försämrad biogasproduktion på reningsverket, berättar Marinette Hagman, som är specialist inom Utveckling & Benchmarking på NSVA.

Ett sätt att få bukt med den här bakterietypen är att behandla avloppsvattnet med ozon. Ozon dödar bakterierna, vilket gör att reningen av avloppsvattnet på reningsverket återfår fullgod funktion.

Primozone kommer  i detta projekt bland annat att undersöka och verifiera ozondoser och inlösningsmetoder för att nå optimalt resultat med bästa möjliga ekonomi.

– Tekniken är ganska ny och det finns få anläggningar i drift i världen, varför vi ser mycket positivt på möjligheten att utföra detta pilotprojekt i samarbete med  NSVA, säger Dan Johansson på Promozone Productions AB.

– Med pilotanläggningen hoppas NSVA både bekämpa bakterierna och skaffa mer kunskap om ozonbehandlingens övriga påverkan på de biologiska reningsprocesserna, avslutar Marinette Hagman.

Pilotprojektet är en del av Primozone Production ABs industridoktorandprojekt i samarbete med Lunds Universitet, NSVA och VA-Syd. Primozone levererar och installerar en komplett anläggning som innehåller syrgasgenerering, ozongeneratorer, inlösningsutrustning samt reaktionstank.

Mer information:
Marinette Hagman, specialist Utveckling & Benchmarking, NSVA, tel 010-490 98 17
Dan Johansson, sales manager, Primozone Production AB, tel 046-70 45 70, 0734-43 67 78 

Om Primozone Production AB
Primozone Production AB är beläget i Löddeköpinge strax norr om Malmö och ägs av den norska firman Westfal-Larsen Technologies. Primozone är 10 år gammalt men har bara drivits kommersiellt under cirka 2 år. De första åren arbetade Primozone som ett utvecklingsbolag. Primozone Production AB är specialiserat på att designa, tillverka och sälja ozongeneratorer samt kringutrustning till olika applikationer inom dricksvattenrening, avloppsvattenrening och behandling, akvakultur (fiskodling) och industriell vattenbehandling och rening. www.primozone.se

Tillbaka till nyheter