NSVA deltar i ett dansk-svenskt samarbete kring klimatanpassning

NSVA deltar i ett dansk-svenskt samarbete kring klimatanpassning

7 maj, 2021

Öresundsbron sträcker sig mellan Malmö och Köpenhamn.

Greater Copenhagen har inlett ett samarbete över sundet för att främja utvecklingen av klimatanpassade lösningar. NSVA är en av 12 partners som deltar i initiativet.

Vi märker redan av klimatförändringarna. På bara tio år har vi upplevt torka, massiva skyfall, våldsamma stormar och översvämningar som vi normalt upplever på 20-50 år. Samhällsekonomiska beräkningar från Region Hovedstaden visar, att bara för den danska delen av regionen kan räkningen efter en stormflod hamna på uppåt 22 miljarder kronor.

Genom att samarbeta får Danmark och Sverige ut mer av samhällsinvesteringarna som behöver göras i utbyggnad av ledningssystem, reningsverk och dagvattenanläggningar.

Partnerskapets mission – De fyra D:erna

Dekarbonisering
Investeringar i och dimensionering av avloppsreningsverk är av stor betydelse för regionens totala koldioxidutsläpp. Därför är det avgörande att göra rätt investeringar där pengarna gör mest nytta.

Decentralisering 
Kapacitetsutveckling av befintlig infrastruktur för dagvatten görs ofta genom decentraliserade lösningar för regnvattenhantering. Till exempel hanteras dagvattenavledning allt oftare genom lokala och billiga lösningar som LOD-system och s.k. Raingardens.

Delning av kunskap
Arbetet med klimatanpassning ska baseras på att förbättra möjligheterna att skapa, samla in och dela kunskap mellan Danmark och Sverige.

Digitalisering 
Datainsamling har traditionellt reserverats för statliga institutioner – men det fokuseras nu också på verktygens data och på en ”demokratiserad” dataproduktion med bidrag från medborgare och företag. Digitalisering ger möjligheter att involvera medborgare, användare och företag i ett verkligt samskapande av det mest optimala klimatskyddet.

Historien bakom partnerskapet

Greater Copenhagen är ett politiskt samarbete mellan Region Själland, Region Skåne, huvudstadsregionen, Hallandsregionen och alla 85 kommuner. Greater Copenhagen har formulerat en politisk charter – Greater Copenhagen Green – som beskriver samverkans ambitioner inom grön omställning och hållbar tillväxt. Chartret pekar ut fyra prioriterade områden, häribland klimatanpassning.

För att backa upp chartret har en rad svenska och danska partners tagit ett första steg – som vi hoppas fler vill följa – genom att ansluta sig till samarbetet. Man har därför tagit fram ett Memorandum of Understanding, där de åtar sig att:

1) ​​bidra med kunskap och lösningar för klimatresiliens,

2) skapa synergier mellan investeringarna i området,

3) öppna sina organisationer för innovation och lösningar, samt

4) främja efterfrågan av innovativa lösningar på marknaden.

Läs mer om samarbetet på: https://www.greatercph.se/nyheter/partnerskap

Tillbaka till nyheter