NSVA bygger ut kommunalt vatten och avlopp i Hov, Båstad kommun

15 maj, 2012

Under försommaren bygger Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB, NSVA, ut dricksvatten- och spillvattenledningar till ett tjugotal fastigheter i Hov i Båstads kommun för att förbättra miljön.

Arbetet som utförs i egen regi av NSVA påbörjades i april och väntas vara klart i juli.

Utbyggnaden har prioriterats av miljöskäl för att minska utsläppen i en närliggande bäck. NSVA har fått LOVA-bidrag för projektet. LOVA-bidrag är ett ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen vars syfte är att få fram lokala åtgärder som förbättrar havsmiljön.

– Genom att bygga ut spillvattenledningar till Hov försvinner ett antal bristfälliga enskilda avloppsanläggningar, vilket gör att utsläpp av näringsämnen till den närliggande bäcken minskar. Detta i sin tur innebär att även belastningen på havet minskar, berättar Andreas Walden som är projektledare på NSVA.

– Samtidigt som vi bygger ut spillvattenledningar bygger vi dricksvattenledningar, vilket möjliggör för fastigheterna att även ansluta sig till kommunalt dricksvatten, fortsätter Andreas Walden.

Mer information:
Andreas Walden, projektledare NSVA, tel 010-490 97 63

Tillbaka till nyheter