NSVA bygger ut kommunalt VA längs Ekebergavägen i Påarp

25 oktober, 2012

Som en del av Helsingborgs landsbygdsstrategi för utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp påbörjas nu ledningsutbyggnad längs Ekebergavägen i norra Påarp.

Arbetet startar 25 oktober och pågår i cirka två månader, beroende på väderlek. Utbyggnaden görs för att sju fastigheter längs Ekebergavägen ska anslutas till kommunalt dricksvatten, dagvatten och spillvatten.

Under arbetet kommer trafiken att påverkas på följande sätt:

  • Infarten till Flybjärsvägen begränsas till ett körfält.
  • Om cirka två veckor kommer Ekebergavägen att vara avstängd under två dagar på grund av ett 5 meter brett grävschakt direkt norr om Flybjärsvägen. Exakt datum meddelas längre fram. Skyltning om annan väg kommer att finnas.

– Arbetet kommer att göras under dagtid och kan medföra visst buller. Vi ber boende i området ha överseende med det, säger Jimmy Lubera, projektledare på NSVA.

Arbetet utförs av NSVA i egen regi.

Tillbaka till nyheter