NSVA bygger nya ledningar för vatten och avlopp till Ven

11 februari, 2011

Nu påbörjar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
(NSVA) arbetet med att byta ut de befintliga VA-ledningarna till Ven.
De
nya ledningarna blir 5,8 km lång varav i princip hela är till havs.
Entreprenörer för projektet är Frog Marin Grupp, Svensk Sjöentreprenad och
PEAB.

I samband med förberedande arbeten vid Rustningshamn,
där VA-ledningarna möter fastlandet kommer vattnet att stängas av för samtliga
anslutna hushåll på Ven måndagen den 14 februari mellan ca kl 10-12 och onsdagen
den 23 februari ca kl 7.30-16.

De trettio år gamla ledningarna för vatten och avlopp mellan
Ven och fastlandet, som bitvis ligger på mer än 40 meters djup, har drabbats av
mycket skador och läckande skarvar. För att reparera ledningar på det djupet
krävs specialdykare, vilket inneburit mycket höga underhållskostnader.

För att trygga VA-försörjningen för de 450 anslutna kunderna på Ven läggs nu
nya ledningar för vatten och avlopp mellan norra Ven och Rustningshamn, strax
norr om Borstahusen. Belastningen på VA-nätet är särskilt stor på sommaren då
uppemot 3 000 personer per dag vistas på Ven.

– De nya ledningarna svetsas samman på land för att undvika skarvar. De
kommer även att få en delvis annan sträckning för att undvika de djupaste
delarna av sundet, säger Faik Rrecaj, projektledare på NSVA. Därmed kommer vi
att få ledningar med betydligt mindre driftstörningar och underhållsarbete.

– Vi ska lägga två vattenledningar och en spillvattenledning. Alla tre
ledningarna kommer att läggas samtidigt, de läggs parallellt med fem meters
mellanrum med hjälp av en pråm som drar ut dem. Ledningarna förses med vikter
och fixeras sedan på bottnen med hjälp av GPS och dykare, berättar Faik
Rrecaj.

Projektet genomförs i tre etapper med start i februari:

Etapp 1 (feb-mars) Grävarbeten vid anslutningspunkt på Ven, ”Haken”, på mark samt cirka 10
meter ut i havet. Entreprenör: PEAB
Etapp 2 (feb-mars) Grävarbeten i Rustningshamn ungefär 40 meter på mark samt cirka 250 meter ut
i havet (till åtta meters djup). Entreprenör: Svensk Sjöentreprenad
Etapp 3 (april-maj) Förläggning av sjöledning. Entreprenör: Frog Marin
Group

De nya ledningarna planeras att tas i drift i juni. Investeringen för
hela projektet är cirka 14 miljoner kronor. 

Tillbaka till nyheter