NSVA beviljas 7 miljoner för att vidareutveckla ett källsorterande avloppssystem

NSVA beviljas 7 miljoner för att vidareutveckla ett källsorterande avloppssystem

27 april, 2023

Det källsorterande avloppssystemet ”Tre rör ut” i området Oceanhamnen i Helsingborg, är en av de som beviljas pengar inom projektet ”ANCHOR”. ”Tre rör ut” ska vidareutvecklas och nya områden med källsorterat avlopp ska byggas i Europa.

I projektet ”ANCHOR” ska framtida samhällen säkras mot vattenbrist genom återanvändning av renat gråvatten. Dessutom minskas smittspridning och spridning av multiresistenta bakterier tack vare separat behandling av källsorterat toalettavlopp från vakuumtoaletter. ”Tre rör ut” får sällskap av stadsdelar med källsorterat avlopp i Nederländerna, Tyskland och Belgien samtidigt som kunskaperna ska spridas till fler kommuner. Projektet sträcker sig fram till 2026.

– Vi är så glada att vi har beviljats forskningsstöd från EU InterReg. Stödet ger oss möjlighet att utveckla vakuumsystemet i Helsingborg inför kommande exploateringar, samtidigt som vi erhåller stöd för att kunna bygga kolfilter till vår vattenåtervinningsanläggning i RecoLab. Ett bra steg på vägen mot framtidens avloppssystem, säger Pär Gustafsson, avdelningschef Avloppsrening och miljöchef på NSVA.

Hur fungerar ”Tre rör ut”?

”Tre rör ut” är namnet på det världsunika källsorterande avloppssystem som byggts i stadsdelen Oceanhamnen i Helsingborg. Istället för traditionella avlopps- och insamlingssystem har Oceanhamnen tre separata avloppsledningar: en för svartvatten (toalett), en för gråvatten (bad, dusch, tvätt) och en för matavfall (via köksavfallskvarn). Dessa rör leds raka vägen till utvecklingsanläggningen på RecoLab. Vakuumtoaletter har installerats i områdets fastigheter, dels för att få en effektivare hantering av svartvattnet och ökad biogasproduktion, dels för att minska vattenanvändningen vid toalettspolning.

Med ”Tre rör ut” på RecoLab ser NSVA och Helsingborgs stad avloppsvattnet som en viktig resurs. Tack vare att flödena är källsorterade kan man effektivt återvinna viktiga resurser till rena gödselprodukter (kväve och fosfor), rent vatten samt biogas.

Vad är EU interreg och projektet ”ANCHOR”?

EU Interreg är ett regionalt samarbetsprogram inom EU där partners i närliggande länder hjälps åt för att lösa gemensamma utmaningar. Specifikt så erhöll ”ANCHOR-projektet” stöd inom prioritetsprogrammet ”en klimatresilient Nordsjöregion” med mål att arbeta mot klimatanpassning och riskförebyggande med hjälp av ekosystembaserade tillämpningar. Projektet ”ANCHOR” har en total budget på 50 miljoner kronor, varav NSVA har en budget på ca 12 miljoner med 60 procent EU-finansiering, det vill säga strax över 7 miljoner kronor i stöd.

Läs mer

Tillbaka till nyheter