Normal funktion på dagvattensystemet från Ättekullaområdet i Helsingborg

7 augusti, 2019

Det är normal funktion på dagvattensystemet som samlar upp allt regnvatten från Ättekullaområdet i södra Helsingborg. Det kan NSVA konstatera efter att ha undersökt och kartlagt systemet. Vad som orsakat döda fiskar och får, som det har rapporterats om i media den senaste veckan, finns det ännu ingen förklaring på.

Det var onsdagen den 31 juli som NSVA blev kontaktade av räddningstjänsten om ett misstänkt utsläpp till Råån. Eftersom fiskar och får har dött har ett bredspektrum av prover tagits och skickats till analys.
– Det är fortfarande semestertider och godkända laboratorium har långa handläggningstider på upp emot tio arbetsdagar. Vi undersöker hur vi kan få provresultaten snabbare. Provresultaten ska visa om det finns samband mellan dagvattnet och de döda djuren, samt förhoppningsvis en fingervisning om hur och var det i så fall kommit in i dagvattensystemet, säger Sven-Inge Granlund, avdelningschef Rörnät på NSVA.

Rännstensbrunnarna i gatan är endast till för att samla upp regnvatten för att undvika översvämningar på gator och i fastigheter. Det finns en allmän missuppfattning om att vatten som rinner ner i en gatubrunnen renas i ett reningsverk. Det gör det inte, utan släpps till närliggande vattendrag. Inom Helsingborgs stad finns det dagvattendammar i anslutning till varje industriområde eftersom industriområde oftast klassas som högre risk för utsläpp, exempelvis genom att en lastbil läckt bränsle, eller tappade kemiska produkter som rinner på marken.

Nuvarande dagvattensystem på Ättekulla renoverades 1995 och då anlades även en damm som fångar upp petroleumprodukter. Oljor och bensin blandar sig inte med vatten utan flyter ovanpå vattenytan och samlas upp med hjälp av flänsar. Därefter släpps vattnet vidare till en dagvattendamm för utjämning och sedimentering för att slutligen nå Råån.

– Vi kan bara avvakta tills vi har provsvaren. Ser du något misstänkt utsläpp till vatten ska du kontakta NSVA så undersöker vi saken vidare, säger Sven-Inge Granlund.

Tillbaka till nyheter