Normal drift på NSVA efter kokningsrekommendationen

13 september, 2016

Arbetet med att söka källan till de otjänliga provresultat som orsakade kokningsrekommendationen i Helsingborg och Höganäs är avslutat. NSVA har återgått till normal drift igen.

Mellan den 22-25 augusti utfärdade NSVA, Helsingborgs stad och Höganäs kommun en kokningsrekommendation på grund av otjänliga provresultat på dricksvattnet. Efter att kokningsrekommendationen upphävdes har NSVA fortsatt att fullfölja den utökade kontroll och felsökning som påbörjades under kokningsrekommendationen.

Samtliga spolningar och felkontroller är avslutade och verksamheten har nu återgått till normal drift igen.

– Kokningsrekommendationen upphävdes enligt gällande rutin efter två helt rena provomgångar. Vi har tagit över 200 prov de senaste veckorna och nästan alla har varit helt rena. Vi har inte upptäckt någon felkoppling eller liknande under alla våra kontrollbesök. Vi har spolat och klorerat vattentornet och kontrollerat anordningarna på ledningsnätet, säger Jonas Håkansson, chef för avdelningen Dricksvatten.

NSVAs arbetshypotes i tre punkter

Exakt vad det var som orsakade de otjänliga proven är fortfarande oklart, men baserat på all fakta i dagsläget finns det inget som talar direkt emot NSVAs arbetshypotes. Den består av följande tre punkter:

  • De två otjänliga proverna med enterokocker togs vid en och samma plats i Berga. Efter dessa har provresultaten från denna plats varit helt rena. Detta tyder på att det antingen funnits ett lokalt fel i systemet vid provpunkten eller i själva ledningen, alternativt att någon förorening passerat och endast synts i provtagningen här utan att fastna i provpunkterna direkt nedströms eller uppströms.
  • En förorening har tillfälligt kommit in i systemet och försvunnit kort därpå. Den mest logiska orsaken här skulle vara att det kommit in bakterier i vattentornet. Enligt en inspektion av vattentornet, som gjordes efter kokningsrekommendationen,finns det brister som ska åtgärdas för att helt eliminera tornet som en potentiell felkälla framöver. NSVA fortsätter också att klorera vattnet från vattentornet.
  • Det har skett och sker många bygg- och grävarbeten i Maria Park. Under kokningsrekommendationen undersökte NSVA en helt ny ledning i Maria Park där vattnet stått stilla i tre månader. Den spolades och driftsattes.

– Det är hög omsättning i våra dricksvattensystem och tillfälliga föroreningar försvinner ganska snabbt. Därför är det i många fall svårt att hitta den exakta källan till vad som orsakar tillfälliga otjänliga vattenprov, säger Jonas Håkansson.

Tack för visad förståelse

Jonas Håkansson vill återigen rikta ett stort tack till alla som behövde koka vattnet under de fyra dagarna i augusti.

– En kokningsrekommendation påverkar många, alltifrån privatpersoner och arbetsgivare till verksamheter och föreningar. Därför var det så härligt att majoriteten av alla som vi på NSVA hade kontakt med visade stor förståelse för vårt beslut och vårt arbete för att leverera drickbart vatten, säger han.

Tillbaka till nyheter