Mjukare vatten i Tågarp efter vattenbyte

16 oktober, 2013

Kring månadsskiftet oktober-november kopplar Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) in en ny dricksvattenledning mellan Asmundtorp i Landskrona stad och Tågarp i Svalövs kommun. Efter inkopplingen kommer även Tågarp att få dricksvatten från Sydvatten, som man sedan tidigare har i större delen av Svalövs kommun. För Tågarpsborna innebär det bland annat att hårdheten på vattnet halveras.

Det nya vattnet levereras från Sydvatten som idag försörjer 16 kommuner i Skåne med vatten. Sydvatten är gemensamt ägt av de kommuner som det levererar vatten till, däribland Bjuv, Helsingborg, Landskrona och Svalöv. Sydvatten levererar sedan tidigare vatten till centralorten Svalöv, Billeberga, Kågeröd och Teckomatorp inkl Norrvidinge.

Vattnet som Sydvatten levererar kommer från sjön Bolmen och behandlas i Ringsjöverket. Det är ett mjukt vatten, 4 °dH (tyska hårdhetsgrader), vilket är en stor fördel såväl för vattenledningar och hushållsmaskiner som för vår miljö. Ett mjukt vatten innebär exempelvis att man behöver mindre tvätt- och diskmedel. Det nuvarande vattnet i Tågarp kommer från ett eget grundvattenverk och är hårt, ca 8 °dH.

– Det nya vattnet är betydligt mjukare än dagens vatten i Tågarp. Det innebär bland annat mindre risk för kalkfläckar på glas och porslin samt att man kan minska mängden tvätt- och diskmedel betydligt, säger Jimmy Lubera, projektledare på NSVA. Det kan också smaka annorlunda än man är van vid.

Bytet till dricksvatten från Sydvatten är planerad till månadsskiftet oktober-november. Exakt datum kommer att annonseras om i dagspress samt på www.nsva.se.

När man byter vatten behöver ledningsnätet anpassa sig till det nya vattnets sammansättning. I samband med detta kan det uppstå färg-, lukt- och smakförändringar. Om detta uppstår är rekommendationen att spola kallvatten i alla kranar tills vattnet är klart samt smakar och luktar bra igen.

Samtidigt som NSVA byggt ut dricksvattenledningen har en spillvattenledning lagts mellan Asmundtorp och Tågarp. Den nya ledningen för spillvatten medför att Tågarps spillvatten i framtiden kan tas omhand av Landskrona kommun.

Tillbaka till nyheter