Mitt Vatten är ditt vatten – NSVA deltar i nationell kommunikationssatsning

7 oktober, 2013

Dricksvattnet är vårt mest kontrollerade livsmedel och vi har tillgång till det varje dag året runt. När du har använt vattnet så renas det utan att du måste lämna in det för återvinning. För det betalar ditt hushåll knappt 3 öre litern. Jämför det med flaskvatten som kan kosta upp emot 30 kronor litern, det vill säga 1 000 gånger mer.

Undersökningar visar att vatten är en icke-fråga för många i Sverige idag. Därför lanserar vattentjänstverksamheterna, d v s den kommunla VA-verksamheten, i våra 290 svenska kommuner för första gången en gemensam och rikstäckande kommunikationssatsning – Mitt Vatten. Syftet är att uppmärksamma hur viktigt det är med rent vatten och att vi har tillgång till rent vatten även i framtiden.

Vattentjänstverksamheterna står inför ett antal stora utmaningar; klimatet förändras, vi använder allt fler kemikalier i vår vardag och våra ledningar, vattenverk och avloppsreningsverk behöver rustas upp. Infrastrukturen är branschens ansvar, men det som åker runt i systemet är något som vi alla ansvarar för och hushållen har idag en stor påverkan på vårt vatten.

– Vi vill göra vattnet till en personlig fråga, så att vi förstår vad som krävs av oss för att behålla vårt friska vatten, rena sjöar och hav. Var och en kan bidra till ett renare vatten med väldigt små insatser, säger Kristina Melander, projektledare för Mitt Vatten på branschorganisationen Svenskt Vatten.

Mitt Vatten kommer att omfatta en mängd aktiviteter runt om i landet som syftar till att öka kunskap och förändra beteende. På svensktvatten.se/mittvatten kan du lära dig mer om vårt vatten och få tips på hur vi tillsammans kan ta hand om det. Här hittar du också statistik och fakta.

I kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Åstorp är det NSVA som sköter vattentjänsterna, på uppdrag av respektive kommun.

– En gemensam kommunikationssatsning är efterlängtad och viktig för branschen. Sedan NSVA bildades 2009 har ett av uppdragen varit att bättre kommunicera hur VA-verksamheten fungerar och finansieras samt vilket omfattande arbete som sker innan vattnet når kranen hos konsumenten liksom det arbete som görs för att rena vattnet efter att det använts. Det är stor okunskap hos allmänheten om detta samt hur stor påverkan gemene man har på vattnet idag, säger Ann-Katrin Johansson, kommunikationsansvarig på NSVA som aktivt kommer att delta i Mitt Vatten.

För mer information om kommunikationsatningen Mitt Vatten kontakta:

Kristina Melander, projektledare Mitt Vatten, Svenskt Vatten, tel: 070-240 88 47.

Mitt Vatten

Mitt Vatten är en gemensam kommunikationssatsning som alla Sveriges 290 vattentjänstverksamheter står bakom. Syftet är att informera och uppmärksamma allmänheten om vikten av att ta hand om vårt vatten. svensktvatten.se/mittvatten

Svenskt Vatten

Svenskt Vatten, som står bakom Mitt Vatten, är branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsindustri och ledande miljövårdsföretag – de kommunala vatten- och avloppsreningsverken. Samtliga 290 kommunala VA-huvudmän är medlemmar. Organisationen hjälper medlemmarna med tekniska, administrativa och ekonomiska frågor som rör vattentjänster. Svenskt Vatten verkar även för att allmänheten skall få en ökad insikt i sin egen roll i vattnets kretslopp, och förstå vilken viktig roll vattentjänstföretagen spelar för en hållbar utveckling med friskt vatten, rena sjöar och hav. svensktvatten.se

Tillbaka till nyheter