Matfett i avloppet allt större problem

4 november, 2014

Reningsverken inom NSVA tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier och en mängd andra verksamheter. Under senare år har det blivit ett allt större problem med fett som spolas ner i avloppet, inte minst från hushållen. Fettet orsakar fettproppar som leder till stopp och i värsta fall översvämning. Det lockar även till sig råttor till avloppsledningarna.

Fett används mycket vid matlagning, men om det hälls ut i vasken kan det bli stopp och leda till stora problem. Anledningen är att när fett kommer ut i avloppet svalnar det och stelnar. Fettet fastnar sedan som fettklumpar på rörens insida. När det samlats tillräckligt mycket riskerar det att bli stopp, både inne i fastigheten och ute i ledningarna i gatan. Det kan även leda till översvämningar. 

– Många fastighetsägare har säkert haft problem med stopp i köksvasken till följd av fettproppar. Samma sak händer i det kommunala avloppsledningsnätet, fast i större skala och till större kostnader. Extra stora problem blir det i områden med flerfamiljsfastigheter där det samlas matfett från ett stort antal hushåll i en enda ledning, säger Dejan Tucakov, VA-ingenjör avdelning Rörnät på NSVA.

– Nerspolat fett och matrester i avloppet lockar även till sig råttor. Ta för vana att alltid
torka av stekpannor och liknande med hushållspapper innan diskning. Häll gammal
matolja i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lägg den i
restavfallet. På detta sätt minskar du både risken för avloppsstopp och att råttor letar sig in i fastigheter där maten kommer ifrån, fortsätter Dejan Tucakov.

———————————–

Gör så här istället:

– Flytande matfett

Häll gammal matolja i en plastflaska eller mjölkförpackning med kork och lägg den i restavfallet. Att just denna förpackning inte kan återvinnas innebär en mindre miljöförlust än igensatta avloppsrör.

– Stekfett

Torka ur stekpannor och kastruller med hushållspapper och släng pappret i soporna som matavfall.

Stora mängder fettavfall

Om du driver restaurang eller annan livsmedelsverksamhet och har större mängder frityrfett ska du teckna abonnemang för fettunna hos din återvinningscentral. Många verksamheter måste även ha fettavskiljare som avskiljer fett från exempelvis diskvattnet innan det släpps ut i avloppet.

Tillbaka till nyheter