Lyckat pilotprojekt ger förutsättningar för effektivare datahantering

3 februari, 2020

Framtidens vatten- och avloppsunderhåll kräver att data som samlas in är bättre strukturerad än den är i dagsläget. Eftersom det inte finns någon branschpraxis inom VA-branschen har NSVA varit ute på en digital expedition i ett pilotprojekt.

Många rapporter och analyser som görs i dagsläget inom NSVA kräver mycket manuell handpåläggning. Med smartare system kan rapporter automatiskt generas och samtidigt ge högre kvalitet på analyserna.

Projektet LakeIT har nyligen avslutats med lovande resultat. En grundstruktur har presenterats av den utvalde leverantören, Iceberry tillsammans med sin samarbetspartner, Future Processing.

– Vi blev väldigt glada och stolta när vi vann upphandlingen i somras och fick möjlighet att samarbeta med NSVA. Vi har lång erfarenhet av denna typ av samarbete, där vår samarbetspartner även har utvecklat liknande lösningar med ett vattenverk i Polen med uppkopplade sensorer och mätdata, säger Daniel Nussdorf, VD på Iceberry.

NSVA ser en framtid där allt mer data kommer via externa leverantörer. Teknikutvecklingen sker snabbt och antalet uppkopplade sensorer växer explosionsartat.

– Fler smarta och billiga lösningar för att få koll på läget i ledningsnät erbjuds. För att följa med i utvecklingen och för att kunna hantera ett ökat informationsflöde från externa leverantörer behövs en lösning där NSVA kan samla in data från många olika typer av källor automatiskt, säger Theodor Nestler, Utvecklingsingenjör på NSVA.

Förutom mer tillförlitlig datahantering ska strukturen kunna användas till dataanalys med bland annat maskininlärning. Informationen som samlas in ska bevaras för framtiden och jämföras med dagsaktuella värden från systemen. En spännande tillämpning är till exempel att en algoritm bevakar kurvor för flöde och tryck för att analysera om vattenläckor uppstått på ledningsnätet.

– NSVA vill också kunna använda tekniken och koppla ihop den med flödesdata och väderprognoser för att kunna skapa bättre förbrukningsprognoser, säger Sven Bengtsson, VA-ingenjör på NSVA.

Att strukturera och kvalitetssäkra stora mängder data är ett första steg för att bättre och snabbare kunna dra nytta av teknikutvecklingen.

– Projektet ligger rätt i tiden med tanke på Sveriges storsatsning på AI och VA-branschen måste hänga på, säger Mats Henriksson, Specialist på NSVA.

Kontakt

Daniel Nussdorf
VD Iceberry
0703-790 625
daniel@iceberry.se
www.iceberry.se

Tillbaka till nyheter