Läget åter normalt på pumpstationerna på Råå och i Domsten

7 december, 2013

Läget är nu åter normalt på NSVAs pumpstationer för spillvatten på Råå och i Domsten. Det betyder att risken för källaröversvämningar från spillvattennätet för närvarande är över.

Under gårdagen översvämmades pumpstationerna fär spillvatten i de båda kustsamhällena Råå och Domsten i Helsingborgs kommun. Det innebar risk för att spillvatten kunde gå baklänges och tränga upp i golvbrunnar i källare hos boende i områdena.

– Vattnet har nu sjunkit undan och läget är åter normalt på pumpstationerna. Därmed är det för närvarande inte någon risk för källaröversvämningar från spillvattennätet på dessa platser, säger Håkan Lindqvist, driftchef på NSVA. 

Tillbaka till nyheter