Kraftigt regn kan medföra risk för källaröversvämning

19 juni, 2013

Vid kraftigt regn och stora nederbördsmängder blir avloppsledningssystemen hårt ansträngda. Detta kan innebära risk för översvämningar i exempelvis dagvattensystem och källare.

Vid problem med källaröversvämningar har NSVA sammanställt information kring detta i foldern ”Information för fastighetsägare om källaröversvämningar”.

Råd vid risk för översvämning

– Ta bort värdefulla eller känsliga föremål från källaren.

– Rensa brunnar, lövsilar och hängrännor på din fastighet för att undvika stora vattensamlingar runt huset.

– Bor du inom område med stor risk för översvämning bör du överväga att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren.

– Förbered med att ha tunga tättslutande föremål till exempel sandsäckar som kan läggas över golvbrunnar samt toalettstolar i källarplanet.

Fastighetsägaren ansvarar för sina ledningar

Som fastighetsägare ansvarar man själv för att bekosta sanering och reparation i samband med översvämningar i fastigheten som orsakats av fel, stopp eller överbelastning i fastighetens ledningar.

NSVA ansvarar för de kommunala ledningarna

Aktuell kommun/NSVA är ansvarig om översvämningar beror på fel eller stopp i de kommunala VA-ledningarna utanför fastigheten. Gränsen mellan vad som räknas som fastighetens ledningar och de allmänna ledningarna går vid den så kallade ”förbindelsepunkten”, som vanligen är placerad en halv meter utanför tomtgränsen.

Anmäl översvämningen till NSVA

Om man har drabbats av översvämningar på grund av fel eller stopp på de kommunala VA-ledningarna i Bjuv, Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv eller Åstorp ska man anmäla detta till NSVA. Detta kan enkelt göras genom ett formulär på NSVAs webbsida. Man måste även anmäla översvämningen till sitt försäkringsbolag.

– Det är viktigt att anmäla översvämningen till NSVA för att vi ska ha kännedom om den och därmed kunna ta hänsyn till detta vid planering för framtida ombyggnationer och investeringsbehov, säger Sofie Svedström, gruppchef Anslutning och Mätare på NSVA.

Tillbaka till nyheter