Kokrekommendation och klorering i Grevie och Förslöv med omnejd

26 februari, 2015

Till följd av ett tekniskt fel har vattentornet i Grevie tömts på vatten. Vattentornet håller nu på att fyllas med vatten igen, men det har resulterat i missfärgning och luft i vattnet samt att en del högt belägna kunder blivit utan vatten. NSVA rekommenderar att kunder i Grevie och Förslöv med omnejd kokar vattnet innan det används för mat och dryck samt avråder från att använda missfärgat vatten för tvätt, diskning med mera. Vattnet kommer även kloreras under dagen.

– När ett vattentorn töms på vatten kommer det in luft i ledningssystemet. Det är även vanligt med missfärgningar. Detta är inte farligt, men som en försiktighetsåtgärd rekommenderar vi att kunder i Grevie och Förslöv med omnejd kokar vattnet innan det används för mat och dryck, säger Andreas Waldén, avdelningschef Rörnät på NSVA. Vi avråder även från tvätta och diska medan vattnet är missfärgat. Vi kommer att sätta ut vattentankar i området där man kan hämta vatten.

– NSVA håller på att spola vattenledningarna på flera olika platser i området under dagen. Detta gör vi för att få bort missfärgningar och luft från vattnet. I de område där spolningen pågår finns det risk för dåligt vattentryck, fortsätter Andreas Waldén.

Vid missfärgat vatten är rekommendationen vanligen att spola kallvatten tills det blir klart igen. Nu rekommenderar NSVA dock att du väntar att spola inne i fastigheten tills NSVA genomfört spolningar i området. 

NSVA kommer att uppdatera på www.nsva.se/driftinformation när spolningen är genomförd. Nästa uppdatering väntas ca kl 13.30.

Under dagen kommer NSVA att sätta ut vattentankar på följande platser:

Färgerivägen 2 samt Bokesliden 20, Förslöv

Almgårdens parkering, Grevie Kyrkby

Skolan, Märgelvägen 7, Grevie

Timmervägen 29, Grevie

Norra Bäckahusvägen 1/Segelstorpsvägen, Segelstorpsstrand.

Idrottsvägen 4, Förslöv

Stora Hultsvägen 2, Stora Hult 

Tillbaka till nyheter