Klorering av vattentornet i Helsingborg 25/3

22 mars, 2013

Helgen den 23-24 mars genomför Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) inkopplingsarbete av ny huvudvattenledning vid Fredriksdals vattentorn i Helsingborg. Arbetet väntas inte påverka boende i Helsingborg.

– Efter utfört arbete kommer klorering av vattnet att ske för att säkerställa vattenkvaliteten, säger Lars Ödemark, specialist Dricksvattenkvalitet, NSVA. Under måndagen den 25 mars kan lukt och smak av klor därför förekomma i vattentornets närområde. Detta är helt ofarligt.

Tillbaka till nyheter